banner-360_0.jpg

Steeds meer tot uw dienst

24/03/2022 - 15u

Tijdens hun contact met onze medewerkers en afgevaardigden kaarten onze leden soms problemen aan die strikt genomen buiten onze core business vallen. Een vakbond betaalt werkloosheidsuitkeringen. Een vakbond stort syndicale premies. Een vakbond verdedigt de belangen van zijn leden tegenover de werkgever of de instanties van de sociale zekerheid.

Via onze 360° dienstverlening die we sinds 4 jaar aanbieden, willen we een antwoord bieden op de vragen die ons uit onze comfortzone halen, of beter nog, die die comfortzone uitbreiden.
Als lid kan je bij ons niet alleen terecht met vragen over je loon, opzeggingstermijn, werkloosheidsuitkering, SWT, tijdskrediet, pensioen, … maar kun je ook een beroep op ons doen bij het invullen van je belastingaangifte, of wanneer je op het punt staat een huurovereenkomst te ondertekenen of wil weten welke administratieve stappen je moet ondernemen na het verlies van een dierbare …

In elke plaatselijke zone van de ACLVB zijn kennisbeheerders actief in 10 domeinen: fiscaliteit, bijverdiensten, samenlevingsvormen, premies en tegemoetkomingen, grensarbeid, erfrecht, huurcontracten, loopbaanbegeleiding, mobiliteit en digitale ondersteuning, kortom de thema’s waarover ons het meest vragen worden gesteld.

Onze plaatselijke kennisbeheerders hebben niet op alle vragen onmiddellijk een antwoord. Ze kunnen rekenen op de expertise van de centrale kennisbeheerders. Als de vraag te ingewikkeld blijkt, zullen onze medewerkers je duidelijk maken tot welke deskundige je je dient te richten om je rechten veilig te stellen, denk aan een notaris, fiscalist, ambtenaar, sociaal secretariaat, …. Anders dan bij onze core business inzake arbeidsrecht of socialezekerheidsrecht bekommeren onze medewerkers zich dus niet om álle stappen die je moet zetten. De bedoeling is dat ze je op zijn minst kunnen oriënteren naar de juiste personen, de juiste instanties, zodat je niet langer het spoor bijster bent bij een probleem. Ieder zijn job!

Als echte liberalen willen we dat onze kennisbeheerders je alle noodzakelijke informatie verstrekken zodat je autonoom en met kennis van zaken tijdig de juiste beslissingen kan nemen.
In deze speciale editie van Vrijuit brengen we ook nog eens de traditionele dienstverlening van de ACLVB op het vlak van juridische ondersteuning en werkloosheid onder de aandacht. We herinneren je aan de premies die we je aanbieden op belangrijke momenten in het leven: huwelijk/samenwonen, geboorte/adoptie, pensioen. Je leest hoe we rechtstreeks je koopkracht verhogen aan de hand van kortingen en promoties in allerlei handelszaken en in onze vakantieverblijven, waar je huurt aan een voordeeltarief.

Je begrijpt het meteen: de ACLVB, da’s enkel voordeel!

Mario Coppens
Nationaal Voorzitter

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart