Vakantiegeld 2017 nog niet ontvangen? Reageer vóór 31 december!

02/12/2019 - 16u

Heb je in het vakantiedienstjaar 2016 gewerkt als arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar, dan heb je voor die prestaties recht op vakantiegeld. Als je dat nog niet (volledig) ontvangen hebt, kan je dit nog tot 31 december 2019 in orde brengen, door je bankrekeningnummer mee te delen aan het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten.
 

Hoe kan je als arbeider of niet-zelfstandig kunstenaar weten of je in dit geval verkeert?

  • Ga naar de site www.socialsecurity.be – burger – onlinediensten – mijn vakantierekening
  • Je kan je aanmelden op verschillende wijzen: met een eID kaartlezer, via itsme, met een beveiligingscode via mobiele app, of via een token;
  • Kies het vakantiejaar 2017, raadpleeg de historiek van de betalingen van je vakantiegeld en ga na of er eventuele bedragen zijn waarop je nog recht hebt.

Hoe kan je je bankrekeningnummer meedelen?

  • De snelste en eenvoudigste manier om het bankrekeningnummer mee te delen, is via ‘mijn vakantierekening’, waarbij je rekeningnummer meteen gevalideerd wordt.
  • Je kan ook gebruikmaken van het online formulier ‘Belgisch rekeningnummer’ op de site www.rjv.fgov.be. Hier moet je je dus niet inloggen, maar is er wel sprake van een valideringstermijn van 3 à 4 weken.
  • Het blijft nog mogelijk om de informatie per brief op te sturen naar het vakantiefonds waarbij de werkgever is aangesloten. Ga na of je vakantiefonds hiervoor een specifiek formulier voorziet. Voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) moet je je naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en zichtrekeningnummer vermelden, het document ondertekenen en dateren (de validatie door de bank kan 3 à 4 weken duren).
  • Is je werkgever aangesloten bij de RJV, dan is het ook mogelijk de informatie telefonisch mee te delen op het nummer 02 627 97 60.

Ben je in het bezit van een buitenlands rekeningnummer, dan moet je altijd gebruikmaken van een specifiek aanvraagformulier: voor de RJV beschikbaar op de website, voor andere vakantiefondsen, op aanvraag.
 

Niet akkoord met het vakantiegeld 2017?

Betwistingen omtrent de correctheid van het bedrag kunnen nog tot 31 december 2019 ingediend worden via een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.
De verjaringstermijn voor deze betwisting kan verlengd worden door een aangetekend schrijven te versturen naar de RJV of het betreffende vakantiefonds, opnieuw vóór 31/12/2019.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart