Verplichte re-integratie voor langdurig zieken. Onevenwichtig regeringsvoorstel is zware opdoffer voor zieke mensen

03/04/2017 - 11u

De regering heeft een akkoord bereikt om langdurig zieke werknemers weer aan de slag te laten gaan. Tot nu toe gebeurde die re-integratie vrijblijvend, voortaan kent de regering sancties toe aan wie er niet aan meewerkt. Alleen staan vooral de zieke werknemers bloot aan sancties, werkgevers komen er heel wat makkelijker van af en zullen in veel gevallen de dans ontspringen.

Sabine Slegers, Nationaal Secretaris ACLVB: "In het oorspronkelijk voorstel kreeg een werkgever die niet meewerkte aan de re-integratie van een langdurig zieke werknemer tot 4.000 euro boete. Dat voorstel is nu afgezwakt naar 800 euro. Bovendien is de procedure om bedrijven zo'n sanctie te laten betalen een ware calvarietocht; dat zal ertoe leiden dat werkgevers quasi niets zullen betalen."

Stuitend is dat het systeem op vrijwillige basis, uitgewerkt door de sociale partners, nog maar pas enkele maanden oud is, of de regering verstoort dit sereen evenwicht opnieuw door een sanctioneringsluik. In het akkoord van de Groep van 10 van 9/12/2015 werd nochtans uitdrukkelijk gevraagd om de sanctie te schrappen omdat het om een vrijwillige terugkeer van de werknemer gaat. Overigens zijn in de ziekteverzekering al sancties voorzien die effectief worden toegepast.

Intussen zijn sinds een paar maanden de procedures voor re-integratie in voege en is het afwachten wat de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie daarvan is. Maar de regering beslist nu reeds, zonder evaluatie, om financiële sancties in te voeren ten bedrage van 5% tot 10% op de uitkering van een maand.

Werknemers riskeren in dit voorstel duidelijk veel meer dan werkgevers. Eens te meer worden ze bekeken als profiteurs.

De ACLVB vraagt zich af of het de bedoeling van de regering is om de re-integratie als positieve maatregel wel degelijk alle kansen op slagen te geven. Of gaat het enkel en alleen om het bereiken van een besparing op de kap van de zieken?

"Het niet uitvoeren en afwachten van een degelijke evaluatie wijst eerder in de richting van een rauwe besparingsmaatregel", klaagt Sabine Slegers aan. "Dit is een harde noot om te kraken."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart