Wat wijzigt er in 2020 op het vlak van energie, (nieuw)bouw en elektrische auto's?

06/01/2020 - 13u

Een nieuw jaar brengt ook enkele nieuwigheden mee. Hieronder een samenvatting inzake energiepremies, EPB-eisen voor nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie, uitbreiding EPC, strengere energienormen voor woningen…
 

Energiepremies via netbeheerder Fluvius (beperkte wijzigingen)

Bijna alle energiepremies van de netbeheerders lopen identiek verder in 2020. Een duidelijk overzicht vind je in deze tabel.

2 wijzigingen in 2020: 

  1. Premie van 8 euro per m² in 2020 in plaats van 10 euro per m² in 2019 voor de plaatsing van hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K in bestaande woningen.
  2. Premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler: Premie van 300 euro in 2020 in plaats van 400 euro in 2019.
     

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie: E-peil wordt strenger

Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen/appartementen strenger en mag dan nog maximaal E35 bedragen in plaats van E40 tot eind 2019. Vanaf 2020 moet een ingrijpende energetische renovatie voldoen aan een E-peil van maximaal E70 in plaats van E90 tot eind 2019. 


Vlaamse minimale dakisolatienorm en dubbelglasnorm voor woningen en huurwoningen

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen voldoen aan de dakisolatienorm. Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen. Het ontbreken van dakisolatie kan vanaf 2020 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.
 

EPC — uitbreiding voor gemeenschappelijke delen van appartementen en kleine niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horeca zaak, medische praktijk …)  over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden.

Welke gebouwen en gebouwdelen vallen onder de verplichting? Het niet-residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt gesteld, mag niet groter zijn dan 500 m² en het mag ook geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel (de maximale toegelaten oppervlakte voor dit geheel bedraagt 1000 m²).
 
Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken.
 

Premie elektrische voertuigen wordt afgeschaft vanaf 2020

De Vlaamse Regering besliste om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart