banner-zonnepanelen.jpg

Compensatie voor eigenaars van zonnepanelen

25/01/2021 - 14u

Nadat het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller vernietigde, reageerden burgers onthutst over het gevoerde beleid: “ik kan ze beter van mijn dak halen”, “in het midden van het spel veranderen de regels”.

Er werd ook veelvuldig verwezen naar uitspraken van politici die in het verleden aan de eigenaars van zonnepanelen garandeerden dat het rendement van zonnepanelen, zelfs met digitale meter, niet achteruit zou gaan.

Om tegemoet te komen aan de verontwaardiging besloot de Vlaamse Regering over de brug te komen met een compensatie; in eerste instantie voor de gezinnen die over zonnepanelen én een digitale meter beschikken, nadien komen de andere groepen aan bod.

De nodige regelgeving wordt momenteel voorbereid. De Vlaamse Regionale van de ACLVB volgt dit op en communiceert hierover van zodra er meer gegevens beschikbaar zijn.

Om op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken kan je je alvast inschrijven op een nieuwsbrief via deze link: www.energiesparen.be/compensatie-terugdraaiende-teller

Heb je bijkomende vragen?

Leg ze voor aan de medewerkers van je plaatselijk ACLVB-kantoor. In het kader van onze 360° dienstverlening staan we je onder meer bij op het vlak van premies en tegemoetkomingen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart