Global Day of Workplace Action: onze jobs bestand maken tegen klimaatverandering!

18/06/2019 - 10u

De klimaatverandering is een feit. De effecten van de opwarming van de planeet zijn voelbaar in vele van onze sectoren. Ingrepen om de effecten van de klimaatverandering op de economie en de werknemers te beperken zijn dus dringend nodig. De internationale vakbeweging onderschrijft de eis — die ook in het Akkoord van Parijs staat — om de temperatuurstijging onder de 1,5°C te houden en duurzame jobs te creëren. Anderzijds moeten de overheden hun verbintenissen op het vlak van uitstoot in het kader van het Akkoord van Parijs in 2020 hernieuwen. Een gelegenheid voor de werknemers en de werkgevers om te tonen dat ze klaar zijn actie te ondernemen en aldus een toekomstgericht beleid af te dwingen.

In deze context roept het Internationaal Vakverbond (IVV) — waar de drie Belgische vakbonden lid van zijn — alle werknemers en hun syndicale vertegenwoordigers wereldwijd op om op woensdag 26 juni deel te nemen aan een sensibiliseringsactie en in hun bedrijf de dialoog aan te gaan met hun werkgevers over de maatregelen die moeten genomen worden, enerzijds om de CO2-uitstoot te verminderen en anderzijds de tewerkstelling te behouden, meer bepaald de jobs bestand te maken tegen klimaatverandering. Anders gezegd: het werk “Climate Proof” maken

Concreet vraagt het IVV na te gaan wat in de bedrijven al gedaan wordt in dit kader. Daarbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:

  • Wordt de CO2-uitstoot gemeten binnen ons bedrijf?
    • Zo ja, kan een CO2-uitstootreductieplan opgesteld worden?
    • Zo niet, kan er een procedure overeengekomen worden om onze uitstoot te meten?
  • Kan een nuluitstoot tegen 2050, of een halvering van de uitstoot tegen 2030 gewaarborgd worden?
  • Wat is voorzien om dit te bereiken?

Meer weten?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart