Wetsontwerp financiering van de sociale zekerheid: een gevaar voor iedereen

08/02/2017 - 10u

U vindt hieronder de brief die het gemeenschappelijk vakbondsfront, de Socialistische mutualiteiten en de Christelijke Mutualiteiten vandaag verstuurden aan de parlementsleden van de Commissie Sociale Zaken die belast zijn met de bespreking van het wetsontwerp aangaande de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.

In deze brief lichten wij uitvoerig onze bezorgdheden toe met betrekking tot dit wetsontwerp.

  • De financiering van de sociale zekerheid mag niet afhangen van doelstellingen zoals begrotingsbesparingen, pensioenleeftijd of verhoopte maar onzekere returneffecten.
  • Wat de mensen nodig hebben, is een sterke sociale zekerheid voor een goede sociale bescherming en het welzijn van iedereen.
  • Wat de mensen nodig hebben, is een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.
  • Wat de mensen nodig hebben, is een wettelijk pensioen waarmee ze op een waardige manier van hun welverdiend pensioen kunnen genieten.

De in België geproduceerde rijkdom stijgt voldoende om vernieuwende en duurzame financieringsbronnen te vinden, met name via een rechtvaardige en billijke fiscaliteit. Dit is noodzakelijk opdat de sociale zekerheid op duurzame manier zou kunnen bijdragen tot de sociale samenhang en het welzijn.

Deze eenzijdige ingreep van de regering in een hoofdzakelijk door de werknemers gefinancierd sociaal stelsel dat op een verantwoorde manier door de sociale gesprekspartners wordt beheerd, is dan ook onaanvaardbaar.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart