Wij stoppen onze energie in een positieve benadering

24/01/2020 - 08u

Natuurlijk is voor de ACLVB een sterke sociale zekerheid essentieel!

  • De sociale zekerheid waarborgt ons een inkomen bij ziekte of jobverlies!
  • De sociale zekerheid moet ons een waardig pensioen garanderen!
  • De sociale zekerheid is voor elke werknemer een betrouwbare verzekering!

En ja, het regeerbeleid van de laatste jaren zet dit alles onder druk: enerzijds besparen en afbouwen in uitkeringen en pensioen en anderzijds de financiering van het stelsel afbreken. Meermaals heeft de ACLVB dit verkondigd en zal dit ook blijven doen.

En ja, er zijn alternatieven voor de gekende afbraakpolitiek.

In de lijn van onze congresresoluties, werkt de ACLVB aan concrete beleidsvoorstellen om de toekomst van de sociale zekerheid te vrijwaren en om haar in staat te stellen de belangrijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het is in het kader hiervan dat wij tijdens ons Nationaal Comité van 19 november 2019 een ruim proces van reflectie en raadpleging hebben ondernomen dat zich de komende maanden zal vertalen concrete voorstellen.

Eén boodschap is nu evenwel al duidelijk: Onze maatschappij van morgen kan niet zonder een sterke sociale zekerheid. Als beleidsmakers een toekomst willen met een sterke economie waarin elke burger zich kan ontplooien, zouden zij daarvan moeten overtuigd zijn.

De ACLVB kiest er dan ook voor om 28 januari niet te staken of te betogen, maar bij de beleidsmakers persoonlijk dit nu al te gaan duidelijk maken. Positief en constructief als we zijn, zullen we hen dan alvast uitnodigen om ten gronde in discussie te gaan wanneer binnen enkele maanden ons Nationaal Comité zich zal hebben uitgesproken.

Voor de ACLVB is een sterke, betrouwbare sociale zekerheid immers een topprioriteit.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart