We hebben een CAO over tijdskrediet afgesloten!

25/06/2015 - 10u

In het PC 309 (Beursvennootschappen) werd een cao wordt afgesloten in toepassing van de CAO nr. 118 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 april 2015, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Deze cao wordt afgesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.  

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart