Binnenscheepvaart (PC 139) : de syndicale en eindejaarspremies worden binnenkort betaald!

05/01/2024 - 11u

Wat zijn de voorwaarden?

Eindejaarspremie

  • Referteperiode: 1/10/2022 – 30/09/2023
  • Werknemers tewerkgesteld in PC 139, behalve sleepdiensten

Syndicale premie

  • Referteperiode: 01/01/2023 – 31/12/2023
  • Aangesloten zijn bij de ACLVB sinds 12 maanden en tewerkgesteld in PC 139
  • In dienst zijn op 31 december 2023
  • Of na de laatste tewerkstelling in de binnenscheepvaart volledig werkloos gebleven zijn tot 31 december 2023.

Wat moet je doen?

Voor de syndicale premies worden door het Sociaal Fonds attesten aan de werkgevers gestuurd. De naam en het lidmaatschapsnummer moeten worden vermeld.

Wat is het bedrag?

Eindejaarspremie

  • 8,05% op het brutoloon verdiend tijdens de referteperiode
  • 9,05% op het brutoloon verdiend tijdens de referteperiode voor de werknemers die tewerkgesteld worden in de systeemvaart

Syndicale Premie

Het bedrag is 254 €.

Wanneer worden de premies uitbetaald?

Eindejaarspremie

De betaling voor de eindejaarspremie gebeurt in de loop van januari.

Syndicale Premie

De betaling voor de syndicale premie gebeurt vanaf 15 januari.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart