Handel in voedingswaren (PC 119) - Syndicale premie

18/03/2024 - 15u

Voor wie?

 • Elke arbeider die in de loop van de periode 01 oktober 2022 tot 30 september 2023 tewerkgesteld was in de voedingshandel heeft recht op een syndicale premie. Kortere periodes van tewerkstelling geven recht op een aangepaste syndicale premie.
 • Langdurige werklozen.
 • SWT'ers.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Vóór het einde van de referteperiode, aangesloten zijn bij de ACLVB;
 • Gedurende minstens 11 dagen in het kalenderjaar dat aan de betaling van de premie voorafgaat, tewerkgesteld zijn geweest bij een onderneming van de sector.
 • Werklozen:
  • in dienst zijn geweest van een onderneming van de sector en gedurende de periode voorafgaand aan de periode van werkloosheid een syndicale premie hebben genoten;
  • Ontslagen zijn om andere dan dringende redenen;
  • Zich bevinden in een periode van volledige werkloosheid, die onmiddellijk en zonder onderbreking volgt op het ontslag.
 • SWT'ers: enkel tot 31 december van hetzelfde jaar.

Wanneer wordt de premie betaald?

Vanaf 28 maart 2024.
 

Wat is het bedrag?

Het bedrag van de premie is maximum 145 euro of 12,08 euro per gewerkte maand voor actieve arbeiders of
SWT'ers en 56,20 euro of 4,68 euro per gewerkte maand voor langdurige werklozen.
 

Wat moet ik doen?

> Als ik in 2023 een premie ontving?

Als u in 2023 een premie ontving, u gewerkt heeft gedurende de referentieperiode en u in orde bent met uw vakbondsbijdrage tot januari 2024, dan wordt uw premie automatisch op uw rekening gestort.
 

> Als ik in 2023 geen premie ontving?

De leden die nu voor de eerste maal een premie krijgen, of niet in orde waren met de bijdragen tot 01/2024 zullen vóór 02/04/2024 een attest ontvangen van het Sociaal Fonds. Het attest mag je ingevuld bezorgen aan je ACLVB-secretariaat.
 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart