banner-van-hool-1.jpg

Er moet nu geïnvesteerd worden in de mensen bij Van Hool!

20/03/2024 - 11u

ACLVB wil duurzame oplossingen voor getroffen werknemers Van Hool

Gisteren hebben de werknemersorganisaties Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne ontmoet om proactief te zoeken naar oplossingen voor de werknemers van Van Hool. ACLVB heeft tijdens dit overleg benadrukt dat de precaire situatie van de vele werknemers prioriteit verdient. Een voorgestelde oplossing is de verlaging van de toegangsvoorwaarde voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) naar 10 jaar anciënniteit. “Dat is op zich een stap in de goede richting, maar SWT blijft een onzeker statuut. Nog belangrijker is dat de getroffen werknemers degelijk opgevolgd én begeleid worden door de VDAB om te voorkomen dat ze na hun ontslag opnieuw gestraft worden als werklozen”, aldus Christophe Van Audenhove, Bestendig Secretaris van de Liberale Vakbond.

De Liberale Vakbond benadrukt de noodzaak van actie voor de meer dan 1.000 werknemers die mogelijk hun baan bij Van Hool verliezen. ACLVB pleit daarom voor de oprichting van een performante en breed gedragen tewerkstellingscel, in samenwerking met andere organisaties en regionale besturen, om werknemers te begeleiden naar nieuwe banen in de regio. “Zo’n tewerkstellingscel moet ook investeren in intensieve en gratis opleidingstrajecten, zodat werknemers mét een getuigschrift de arbeidsmarkt kunnen betreden. Het is essentieel dat de overheid hierin investeert!”, vervolgt Van Audenhove.
 

Focus op opleiding en heroriëntering

In het dossier van Van Hool constateert ACLVB dat veel mensen in het statuut van tijdelijke werkloosheid verkeren. Om kostbare tijd te winnen, dringt ACLVB er bij de regering dan ook op aan om het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) gedurende een bepaalde tijd ook open te stellen voor de tijdelijk werklozen bij Van Hool. “Op die manier kunnen werknemers tijdens hun periode van inactiviteit beginnen aan een opleiding die gericht is op de toekomst”, verduidelijkt Christophe Van Audenhove.

ACLVB gelooft dat de krapte op de arbeidsmarkt kan worden benut als een kans om getroffen werknemers op een positieve manier te heroriënteren naar een duurzame tewerkstelling.

Foto: art_zzz - stock.adobe.com

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart