banner-sluiting-arlanxeo.jpg

Persbericht : Ineos Phenol ontslaat zes werknemers net voor Kerst

21/12/2023 - 10u

Persbericht - 20 december 2023:

Ineos Phenol ontslaat zes werknemers net voor Kerst!

Gisteren, aan de vooravond van de cao-besprekingen, kregen we op de OR als 7dee puntje… een slide met het Toekomstplan.
 
We kregen te horen dat de directie 6 collega’s net voor Kerst per direct wil ontslaan. Per direct is
letterlijk te nemen. Ze werden gebeld tijdens de OR en werden verzocht hun kastje leeg te komen maken.
Op 5 oktober stelde de directie in een Bijzondere OR dat ze de op 29 juni aangekondigde procedure tot collectief ontslag van 56 werknemers wilde stopzetten. En daarbij gaf ze jullie en de media mee:
“De noodzaak voor het uitbouwen van een wendbaarder organisatie en een reductie van de
arbeidskosten blijft evenwel onverminderd aan de orde. De directie onderzoekt nu alternatieve opties om deze doelstelling te realiseren en zal hiervoor de gangbare wettelijke procedures volgen. Zij hoopt zo ook sneller duidelijkheid te kunnen verschaffen aan het personeel.”
 
Blijkbaar bestaat de “alternatieve piste” uit het omzeilen van de wettelijke voorziene procedure bij Collectief Ontslag (de zogenaamde Wet Renault). In haar mededeling in de OR gisteren sprak de
directie van het ”individueel ontslag” (lees 6 x een individu dan wel) omwille van economische redenen… Wij stellen vast dat dit gewoon een collectief ontslag betreft: namelijk 6 individuele ontslagen met dezelfde reden.
 
De wetgeving werd en wordt niet gevolgd. We zullen daarom stappen ondernemen bij de overheid en inspectie.
Wij gaan uiteraard niet akkoord met deze ontslagen en de gevoerde salami-politiek. Op deze manier is iedereen vogelvrij verklaard. Door de “alternatieve opties” van de directie werden zo al 40 jobs weggesaneerd.
 
Wij hebben al eerder gesteld dat de productie niet leefbaar is en vooral niet te draaien valt met de plannen die de directie in gedachte heeft. Ze wil nu de boel laten verzieken, mensen ontslaan, niet vervangen, wegtransferen, hopen dat ze vrijwillig vertrekken of op pensioen gaan.
 
Ineos wil de mensen weg op de meest goedkope manier zonder een sociaal plan. Men weigert over bijkomende financiële compensatie, begeleiding en ondersteuning te onderhandelen met de vakbonden.
Ondertussen vraagt Ineos garanties en geld aan alle mogelijke overheidsinstanties maar lapt zelf de sociale wetgeving aan haar laars. Een werknemer niet meer nodig…weg ermee! Alle menselijkheid en fatsoen voorbij… de stijl van het huis?
 
Het spreekt voor zich dat wij vandaag in deze toestand niet kunnen overgegaan tot de cao-bespreking. Dat betekent echter niet dat een bedrijfscao voor ons van de baan is. Iedereen bij Ineos Phenol heeft, net zoals de andere werknemers in de Antwerpse scheikunde, recht op een degelijke bedrijfscao voor de periode 2023-2024.
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart