Koetswerk (PC 149.02) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 2 november 2023!

24/10/2023 - 09u

De syndicale premie voor het PC 149.02 wordt betaald vanaf 2 november 2023!

Voorwaarden :

  • Aangesloten zijn bij een vakbond gedurende de volledige referteperiode ;
  • Minstens 1 maand tewerkgesteld zijn in het PC 149.02 tijdens de referteperiode. 

Hebben eveneens recht :

  • Schoolverlaters - die in het PC 149.02 tewerkgesteld zijn op 31/10/2023 - hebben recht op de volledige syndicale premie onder de volgende voorwaarden: lid zijn va 01/08/2023 en de categorie jongerenbijdragen betalen;
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 149.02, in SWT, volledig werkloos, ziek, invalide worden, hebben recht tot aan hun pensioen op voorwaarde dat ze in de referteperiode nog voldoende bijdragen betaalden (zie bedrag hieronder);
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 149.02 op pensioen zijn, hebben recht op een bedrag afhankelijk van de betaalde bijdragen tijdens de referteperiode (zie bedrag hieronder).
  • Interimarbeiders die in het PC 149.02 tewerkgesteld zijn hebben eveneens recht als zij voldoen aan dezelfde voorwaarden.

Referteperiode :

01/11/2022 – 31/10/2023

Bedrag :

Afhankelijk van de betaalde bijdragen gedurende de referteperiode:

  • Recht op 120 euro als u minimaal € 15,9 x 12 = € 190,80 betaald hebt.
  • Recht op 60 euro als u tussen € 114 en € 190,80 betaald hebt. 

Betaling: vanaf 2 november 2023

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart