Werkt u in het paritair comité 132? Dan heb je misschien recht op een syndicale en eindejaarspremie!

23/11/2016 - 14u

Wanneer wordt de premie betaald?

De premies worden betaald vanaf december 2016.
 

Hoeveel is het bedrag?

  • Syndicale premie: Maximaal 135 €, 11,25 € per maand.
  • Eindejaarspremie: 8,33% van het brutoloon

De referteperiode voor de twee premies loopt van 01/07/2015 tot 30/06/2016.
 

Hoe wordt de premie betaald ?

Automatisch …

Indien u als ACLVB-lid in 2015 een volledige syndicale premie ontving, in orde bent met uw ledenbijdrage tot en met eind december 2015 en in 2016 opnieuw recht heeft op een premie, ontvangt u uw syndicale premie rechtstreeks op het ons gekende rekeningnummer.
 

Of via attest

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om uw premie automatisch te ontvangen, zal u
een attest, dat u bekomt via het Sociaal Fonds, dienen te bezorgen (met je lid- en je
rekeningnummer) aan onze afgevaardigden of onze diensten om uw premie te bekomen.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart