Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 1 maart 2018!

21/02/2018 - 10u

Voorwaarden

  • Aangesloten zijn in de referteperiode 01/01/2018 - 30/06/2018
  • Minstens 1 dag tewerkgesteld zijn tijdens de referteperiode 01/01/2018 - 30/06/2018
  • Bruggepensioneerden en gepensioneerden hebben recht op de premie als ze op brugpensioen of pensioen gaan in het kalenderjaar 2018
  • Deeltijdsen en langdurig zieken hebben recht op de premie indien ze volledige syndicale bijdragen betalen
     

Bedrag

€ 135,00
 

Attesten

De attesten worden naar de leden verstuurd in februari 2018.
 

Betaling

De betaling gebeurt vanaf 01/03/2018.
 

Laattijdige betaling

De premies 2016 (135 euro) en 2017 (135 euro) worden nog uitbetaald

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download de flash

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart