Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) : De syndicale premie wordt betaald vanaf 1 maart 2023!

02/02/2023 - 11u

Voorwaarden

  • Aangesloten zijn in de loop van de referteperiode 01/01/2023 - 30/06/2023.

  • Minstens 1 dag tewerkgesteld zijn tijdens de referteperiode 01/01/2023 - 30/06/2023 in een onderneming onder PC 226.

  • SWT’ers en gepensioneerden hebben recht op de premie als ze op SWT of pensioen gaan op 1/1/2023.

  • Deeltijdsen en langdurig zieken hebben recht op de premie indien ze volledige syndicale bijdragen betalen

Bedrag

Het bedrag van de syndicale premie is 145€.

Attesten

De attesten worden door de dienst syndicale premie verstuurd in de maand februari 2023. Gelieve dit te tekenen en binnen te brengen in uw ACLVB-secretariaat.
Nieuw : Op het attest staat een QR-code waarmee je je syndicale premie digitaal kan aanvragen.

Betaling

Vanaf 01/03/2023 en na ontvangst van de attesten gebeurt de betaling.

Laattijdige betaling

De premies 2022, 2021 en 2020 worden nog uitbetaald.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download de flash

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart