Minimale dienstverlening bij de MIVB? De ACLVB zegt eenvoudigweg neen!

12/10/2017 - 11u

De ACLVB heeft kennis genomen van een reeks verklaringen — van de Brusselse partijen MR en cdH — omtrent het instellen van een minimale dienstverlening bij de MIVB en de opheffing van het individueel stakingsrecht van de werknemers van deze onderneming.

Inzake minimale dienstverlening zegt de ACLVB eenvoudigweg neen.

Werknemers in de sector van het openbaar vervoer moeten immers, net als andere werknemers, vrij zijn om druk uit te oefenen op hun werkgever in het kader van sociale conflicten of onderhandelingen. Het gaat hier om een essentieel en onbetwistbaar syndicaal recht. Voor ons kan er dus geen sprake van zijn om beperkingen in te voeren rond dit actiemiddel, dat fundamenteel is voor de opbouw of het herstel van een machtsverhouding ten voordele van de werknemers als dat noodzakelijk is.

De sociale partners bij de MIVB hebben in 2009 een cao "regeling van conflicten" ondertekend. Behalve in geval van nationale manifestatie of staking werd de dienstverlening sindsdien altijd verzekerd!

Het ongenoegen van de reiziger jegens de stakingsacties bij het openbaar vervoer zijn een realiteit en de ACLVB is daar bijzonder gevoelig voor. Wanneer we dergelijke acties overwegen, nemen we altijd dat belangrijk aspect mee in ons beslissingsproces. We zijn bereid om deze reflectie verder te zetten met alle gesprekspartners, onze collega's van de andere vakbonden, de directie en de Brusselse regering, op voorwaarde dat de fundamentele syndicale rechten gerespecteerd worden. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart