Vakbonden dienen beroep tot vernietiging in bij het grondwettelijk hof tegen regeringsmaatregelen horeca

26/05/2016 - 13u

Zoals reeds aangekondigd enkele maanden geleden hebben ACLVB, ABVV Horval en ACV Voeding en diensten en de respectievelijke interprofessionele organisaties ABVV, ACV en ACLVB een beroep tot vernietiging ingediend bij het grondwettelijk hof tegen de wet van 16 november 2015 die de regeling flexi-job en overuren voor de horeca invoert.

De verzoekende partijen hebben de gehele vernietiging gevraagd van de desbetreffende artikels in de wet die werd ingevoerd onder het bewind van Minister Tommelein.

In de procedure voor het Grondwettelijk Hof voert de vakbond volgende argumenten aan:

  • flexijobbers worden gediscrimineerd ten opzichte van andere horecawerknemers omdat ze zowel op vlak van arbeidsrecht als socialezekerheidsrecht worden benadeeld (lager loon en vooral lagere socialezekerheidsuitkeringen, geen bekendmaking uurroosters 5 dagen vooraf, 360 overuren op jaarbasis zonder betaling van overloon,….
  • de arbeidsvoorwaarden van flexijobbers kunnen moeilijk billijk en rechtvaardig worden genoemd – het is een schending van de grondrechten op billijke arbeidvoorwaarden, billijke beloning en sociale zekerheid;

De vakbonden herhalen dat:

  • het sociaal overleg volledig buitenspel is gezet (doordat de wetgever het flexiloon en bijhorende regels vastlegt);
  • het niet beperkt is tot een bijkomende activiteit naast een hoofdactiviteit, je kan dit ook voltijds doen ;
  • dit geen strijd tegen het zwartwerk is, maar het legaliseren ervan is;
  • deze wet onaanvaardbaar en bovendien reeds een voorafname is op de Wet-Peeters.
     

A. Detemmerman
Co-Voorzitter
ABVV HORVAL           

D. Roland
NSV 
ACLVB

F. Dirix
Nationaal secretaris
ACV Voeding en Diensten

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart