Werk jij in de landbouw (PC 144) ? De syndicale premie en de eindejaarspremie worden betaald vanaf december 2017 !

06/12/2017 - 13u

Wanneer wordt de premie betaald ?

De premie wordt betaald vanaf december 2017.
 

Hoeveel is het bedrag ?

Syndicale premie: max. € 135,00 /jaar, (€ 11,25 per maand).

Eindejaarspremie: 8,33% van het brutosalaris.

De referentieperiode voor de twee premies loopt van 01/07/2016 tot 30/06/2017.

Hoe wordt de syndicale premie betaald ?

Het Fonds bezorgt u een attest, gelieve dit te overhandigen aan uw ACLVB-afgevaardigden

of dit binnen te brengen bij uw plaatselijk ACLVB-secretariaat. Het attest

moet voorzien zijn van jouw lidnummer en jouw rekeningnummer.

Hoe wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie en getrouwheidspremie worden door het fonds uitbetaald ! Deze attesten dienen ingevuld, door het lid teruggestuurd te worden naar het fonds voor uitbetaling.

                                                                                                                                   

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart