PC 100 - Werk je in het aanvullend paritair comité voor de werklieden? Dan heb je misschien recht op een eindejaarspremie!

11/12/2023 - 11u

Wie heeft recht op deze premie?

Arbeiders die op het moment van de betaling van de premie:
  • In een onderneming van paritair comité 100 werken
  • Tenminste 6 maanden anciënniteit hebben
Opgelet!
Niet van toepassing in de mate dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen,
aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage), in 2016 en/of 2017-2018 op
ondernemingsvlak worden toegekend en die in 2023 nog steeds van toepassing zijn.
 

Hoeveel krijg je?

• 31 x basisuurloon in voege op 1 december 2023 (voltijds - tussen 1/01/2023 en 31/12/2023).
• Werk je deeltijds, dan krijg je een aangepaste premie.
• Als je de onderneming verlaat voor de betaling van de premie, krijg je de berekening van de premie tot je laatste werkdag samen met je laatste uitbetaling.
• Berekening: 1/12 van de premie per gepresteerde maand in het lopende jaar.
 

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

In de loop van de maand december.

Nog vragen?

Neem dan contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart