PC 114 - In december wordt de eindejaarspremie betaald

14/12/2023 - 15u

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je:

  • 241 dagen gepresteerd hebt, of gelijkgestelde dagen hebt.
  • Met brugpensioen (SWT) of pensioen gaat.
  • Rechthebbende bent van een overleden werknemer.
  • Zelf ontslag neemt.
  • Ontslagen wordt (behalve om dringende reden).

Je hebt recht op een premie pro rata als je:

  • Minder dan 241 dagen gewerkt hebt.
  • Geniet van loopbaanonderbreking / tijdskrediet (niet bij voltijds).

Wat is het refertejaar?

1 december vorig jaar - 30 november dit jaar.

Wat is de berekening?

Het bedrag is gelijk aan het minimumuurloon van klasse 5 geldig op 1 december x 164,66 uren. 

In 2023 is het bedrag vastgesteld op: € 3.074,20 = 164,66 x € 18,67  (het minimumuurloon in klasse 5).

Afhoudingen:

  • 13,07 % RSZ op 108 % van de premie.
  • Bedrijfsvoorheffing.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De betaling dient te gebeuren vóór 20 december.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download hier de infoflash!

PC 114: Infofiche eindejaarspremie premie

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart