PC 113 - De eindejaarspremie wordt in december betaald!

03/12/2023 - 10u

♦Faïence♦

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

De toekenningsvoorwaarden, de referteperiode en de betalingsdatum worden bepaald op ondernemingsniveau, in overleg met de vakbonden.

Indien er geen ondernemingsakkoord is, loopt de referteperiode van 1 december van vorig jaar tot en met 30 november van het lopend jaar.

Welk bedrag krijg ik?

Het bedrag wordt berekend op basis van jouw individueel uurloon van oktober en jouw anciënniteit. Elke begonnen maand = volledige maand.

Minder dan 1 jaar anciënniteit: (85 x het uurloon x aantal maanden gepresteerde arbeid) / aantal prestatiemaanden ( = 12 maanden).
1 jaar anciënniteit: 85 x het uurloon
2 jaar anciënniteit: 95 x het uurloon
3 jaar anciënniteit: 105 x het uurloon
4 jaar anciënniteit: 115 x het uurloon
5 jaar en meer anciënniteit: 130 x het uurloon

Afhoudingen

13,07 % RSZ op 108 % van de premie
Bedrijfsvoorheffing

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

Indien er geen ondernemingsakkoord is, wordt de premie ten laatste op 15 december uitbetaald.

 

♦Keramiek♦

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

Arbeiders die één jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

De toekenningsvoorwaarden, de referteperiode en de betalingsdatum worden bepaald op ondernemingsniveau, in overleg met de vakbonden.

Indien er geen ondernemingsakkoord is, loopt de referteperiode van 1 december van vorig jaar tot en met 30 november van het lopend jaar.

Welk bedrag krijg ik?

Bedrag voor 2023: 1.049,71 EUR
+ 25,29 EUR per jaar anciënniteit in de onderneming, met een maximum van twaalf jaren anciënniteit en dit vanaf het 2de jaar anciënniteit.

Het bedrag van de premie is gekoppeld aan de index volgens dezelfde regeling als de loonindexering.

Afhoudingen

13,07 % RSZ op 108 % van de premie
Bedrijfsvoorheffing

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

Indien er geen ondernemingsakkoord is, wordt de premie ten laatste op 15 december uitbetaald.

 

♦Vuurvaste producten♦

Wie heeft recht op een eindejaarspremie?

De werknemer moet werkelijke arbeid verrichten in de onderneming of zich bevinden in een periode van werkonderbreking die met werkelijke arbeid wordt gelijkgesteld, op het moment van uitbetaling van de premie.

Indien er geen ondernemingsakkoord is, loopt de referteperiode van 1 december van vorig jaar tot en met 30 november van het lopend jaar.

Welk bedrag krijg ik?

Bedrag voor 2023: 702,98 EUR
+ 25,29 EUR per jaar anciënniteit in de onderneming, met een maximum van 12 jaren anciënniteit.
Het bedrag van de premie wordt voortaan gekoppeld aan de index volgens dezelfde regeling als de loonindexering.

Zij wordt pro-rata toegekend aan werknemers die vóór de betalingsdatum ontslagen werden om technische of  economische redenen.

Afhoudingen

13,07 % RSZ op 108 % van de premie
Bedrijfsvoorheffing

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?

De premie wordt in de eerste week van december uitbetaald.

 

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart