1 september 2012: invoering nieuwe regeling inzake tijdskrediet

03/09/2012 - 16u

De ACLVB blijft de nieuwe regeling een blinde besparingsmaatregel vinden. Tegelijkertijd langer moeten werken en snoeien in de landingsbanen getuigt van een weinig coherente visie. Gelukkig hebben we kunnen onderhandelen en houdt de nieuwe regeling hier en daar ook verbeteringen in:

  • de overstap van ouderschapsverlof naar tijdskrediet kan in alle gevallen probleemloos gemaakt worden.
  • Men  kan nu ook 8 jaar viervijfden gaan werken. In de oude regeling was dat maar 5 jaar.
  • Het interprofessionele basisrecht op tijdskrediet wordt ook versterkt: 1 jaar voltijds of 2 jaar deeltijds, aangevuld met extra kredieten voor zorg of opleiding, zonder dat daarvoor nog een sector-cao is vereist.

De nieuwe regels inzake tijdskrediet: drie cumuleerbare formules voor alle werknemers en werkneemsters uit de privésector:

  • Het niet-gemotiveerd tijdskrediet van 12 maanden volledige onderbreking (of het equivalent van 24 maanden halftijds of 60 maanden viervijfden)
  • Het gemotiveerd tijdskrediet van 36 maanden volledige onderbreking, halftijds of viervijfden (om thuis te blijven bij zijn kind van maximum 8 jaar, om palliatieve verzorging te geven, om medische bijstand te bieden aan een zwaar ziek gezins- of familielid of om een opleiding te volgen) of gemotiveerd tijdskrediet van 48 maanden volledige onderbreking, halftijds of viervijfden (om voor zijn gehandicapt kind van maximum  21 jaar te zorgen, om medische bijstand te geven aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of kind dat deel uitmaakt van het gezin) ; absoluut maximum is 48 maanden over de volledige beroepsloopbaan
  • Het eindeloopbaantijdskrediet vanaf 55 jaar mits 25 jaar loopbaan of vanaf 50 jaar in geval van zwaar beroep, langdurige loopbaan van 28 jaar of bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden

Verder kan het tijdskrediet gecombineerd worden met de thematische verloven, nl.  het ouderschapsverlof, dat intussen opgetrokken werd naar 4 maanden voltijds (of 8 maanden halftijds of 20 maanden 4/5), het verlof voor medische bijstand of het verlof voor palliatieve verzorging.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart