banner-tax-justice-day-2017.jpg

8 juni 2017: 7de Tax Justice Day in teken van fiscale transparantie

02/06/2017 - 10u

Op 8 juni organiseren de netwerkgroepen FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) de zevende 'Tax Justice Day', de dag van de rechtvaardige fiscaliteit. Als lid van deze netwerken staat ACLVB volledig achter dit initiatief. FAN en RJF werken sinds 1999 samen tegen de verwoestende gevolgen van de financiële globalisering en liberalisering.

Tax Justice Day werd in het leven geroepen als antwoord op de ‘Tax Freedom Day’, de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. Tax Justice Day wil onderstrepen dat belastingen noodzakelijk zijn om de collectieve dienstverlening te kunnen financieren, maar stelt wel de onrechtvaardige verdeling ervan in vraag.

Dit jaar staat Tax Justice Day in het teken van fiscale transparantie, een eerste noodzakelijke stap om belastingontduiking écht aan de pakken. Hieraan worden volgende drie eisen gekoppeld.
 

Eis 1: maak een einde aan het bankgeheim in België

Door de financiële crisis is de automatische uitwisseling van financiële informatie tussen banken en belastingdiensten wereldwijd in een stroomversnelling terechtgekomen. België doet mee aan deze uitwisseling voor rekeninghouders die niet in België gedomicilieerd zijn. Voor rekeninghouders die wel officieel in ons land wonen, bestaat het bankgeheim nog steeds.

Het fiscale bankgeheim moet mondiaal, en dus ook in België, volledig worden opgeheven door de invoering van een automatische uitwisseling van alle financiële informatie tussen banken en belastingdiensten.
 

Eis 2: ontmasker de grote fraudeurs

Uit datalekken zoals LuxLeaks en Panama Papers is duidelijk gebleken hoe bedrijven en vermogende individuen op grote schaal kapitaal aan het zicht van de fiscus kunnen onttrekken door schijnvennootschappen op te richten in belastingparadijzen. Via zulke vennootschappen kan men anoniem zaken doen of financiële verrichtingen uitvoeren.

Er moet een openbaar en transparant register komen waarin staat wie de begunstigden zijn van schermvennootschappen overal in de wereld. In deze registers moeten de ware eigenaren van bedrijven en stichtingen terug te vinden zijn.
 

Eis 3: verplicht fiscale informatie land per land

Belastingparadijzen bieden multinationals onbeperkte mogelijkheden om belastingen te ontwijken. Om dit te vermijden moeten transnationale ondernemingen worden verplicht om land per land informatie te publiceren over hun omzet, aantal personeelsleden, winsten en betaalde belastingen.

Die informatie moet helpen om de mechanismen bloot te leggen die belastingontwijking mogelijk maken en om de bedrijven te belasten in de landen waar ze hun activiteiten hebben. De talloze fiscale aftrekposten voor grote bedrijven moeten sterk worden beperkt of worden afgeschaft.

Actie

Op donderdag 8 juni organiseren FAN en RJF een flyeractie aan de treinstations van 7 tot 8.30 u.

Volg het FAN via hun Facebookpagina voor meer updates en nieuws.


De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ACLVB, ABVV, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OXFAM-SOLIDARITEIT, Openbare bank.be en 11.11.11

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart