Basisinkomen? Debat over sociale zekerheid verdient beter

09/06/2016 - 13u

Unizo-topman Karel Van Eetvelt roept de politieke wereld en de sociale partners op om een grondige discussie te voeren over het basisinkomen voor iedereen. Zijn organisatie is alvast gestart met een onderzoek naar een nieuw sociaal statuut waar zo'n basisinkomen deel van kan uitmaken.

De Liberale Vakbond ACLVB maakt voorbehoud bij de invoering van een basisinkomen.

Voorzitter Mario Coppens: "Aan dit voorstel hangt immers een behoorlijk prijskaartje, er zullen bijkomende inkomsten nodig zijn om het te financieren. Bovendien zullen de gelden ook toegekend worden aan diegenen die het niet of minder nodig hebben, terwijl het principe van onze sociale zekerheid net het lenigen van reële behoeften is."

Onlangs hield Zwitserland een referendum over het invoeren van een universeel basisinkomen. Het idee daarbij was dat het basisinkomen de sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioen, …) zou vervangen. Niet voor niets werd het voorstel door 80% van de Zwitsers verworpen! 

Stel dat we dezelfde oefening maken en het budget van de Belgische sociale zekerheid (80 miljard euro per jaar of 20% van het BBP) verdelen over de Belgen, dan zou dat iedere Belg nog geen 606 euro per maand opleveren. Een bedrag dat ver onder de armoedegrens ligt dus!

Wat echt nodig is, is een grondig debat over de financiering van de huidige socialezekerheidsstelsels van ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.

"Laat ons alstublieft niet aan steekvlampolitiek doen", benadrukt Sabine Slegers, Nationaal secretaris: "Dit thema dient met de grootst mogelijke omzichtigheid te worden benaderd. Het Belgische socialezekerheidsstelsel is te kostbaar om ons te laten meeslepen door slogans."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart