banner-belastinggids-2021.jpg

Corona kleurt je belastingen

03/05/2021 - 14u

Het is nu al meer dan een jaar dat de eerste coronabesmetting in ons land werd vastgesteld. Niet verwonderlijk dat het virus ook binnensloop in de nieuwe belastingaangifte. In Vlaanderen tellen we 18 codes meer en Brussel en Wallonië krijgen 20 codes extra, het gevolg van meerdere federale en gewestelijke coronamaatregelen.

De indexatie van een aantal uitgaven wordt voor het aanslagjaar 2021 (tot 2024) bevroren. Denk aan spaardeposito’s, belastingvermindering langetermijnsparen, belastingvermindering giften en premies voor rechtsbijstandverzekering, werkgeversaandelen, adoptiekosten, elektrische voertuigen, …

Heb je consumptiecheques ontvangen of geniet je van een thuiswerkvergoeding, dan is het leuk meegenomen dat je daar geen belastingen op hoeft te betalen. De forfaitaire thuiswerkvergoeding bedraagt maximum € 129,48, ongeacht of je deeltijds of voltijds werkt.

Maar ben je door de coronacrisis tijdelijk werkloos (geweest) dan kom je misschien wel voor een onaangename fiscale verrassing te staan. Door het tarief van de bedrijfsvoorheffing van 26,75 % te verlagen naar 15 %, zonder dat er iets gewijzigd is aan de berekeningsregels van de belastingen, loop je als tijdelijke werkloze het risico om een belastingsupplement te moeten betalen bij je jaarlijkse belastingaanslag.

Maar wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen in de belastingaangifte voor dit jaar?

Vak II: Persoonlijke gegevens en gezinslasten

Gezinslasten

Heb je kinderen/studenten ten laste dan kan het interessant zijn om te weten dat de coronapandemie ook hier zijn sporen nalaat. Zo wordt de bezoldiging voor studentenarbeid in het 2de kwartaal van 2020 niet meegeteld voor de berekening van de bestaansmiddelen. De neutralisatie geldt eveneens voor de uren studentenarbeid in het 4de kwartaal maar dan enkel voor de uren studentenarbeid in de zorgsector of het onderwijs (dus restrictiever).
 

Vak IV: Wedden, lonen en vervangingsinkomsten

Vrijwillige overuren

Sinds de uitbraak van de pandemie kunnen werknemers in bepaalde sectoren vrijwillig overuren presteren. Dit kon in het 2de kwartaal van 2020 in kritieke sectoren en in het 4de kwartaal van 2020 in cruciale sectoren (denk aan de zorgsector, (dieren)voedingshandel, landbouw en scheikundige industrie). Wanneer u in deze situatie zit, en u heeft voor deze overuren geen overloon gekregen, zijn ze vrij van belastingen. De vrijstelling is beperkt tot 120 overuren. Deze overuren geeft u wél aan in de belastingaangifte.
 

Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende inkomsten

Belastingvrijstelling dividenden

Beleggers kunnen een deel van de betaalde roerende voorheffing terugvorderen via de belastingaangifte. Vorig jaar kon dit tot een eerste schijf van € 800. Aanvankelijk werd deze grens opgetrokken tot € 820 maar door de bevriezing van een aantal grensbedragen werd dit opnieuw teruggeschroefd naar het bedrag van aanslagjaar 2020, d.w.z. opnieuw € 800. De vrijstelling die per persoon wordt bekeken, gebeurt niet automatisch. Je zal dus zelf aan de hand van ontvangen afschriften moeten uitzoeken hoeveel dividenden je effectief in 2020 hebt ontvangen.
 

Spaardeposito’s

Dezelfde redenering geldt voor de spaardeposito’s. Ook hier is de vrijstelling voor inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s bevroren op € 980.


 

Vak IX: Woonfiscaliteit

Het kwam misschien als een donderslag bij heldere hemel toen eind 2019 in het nieuwe Vlaams regeerakkoord stond te lezen dat de woonbonus voor de gezinswoning werd afgeschaft vanaf 2020.

Dit heeft voor de eerste keer zijn weerslag in de belastingaangifte van dit jaar. De verlaagde registratierechten die in de plaats zijn gekomen, worden niet via de belastingaangifte geregeld.
 

Vak X: Belastingverminderingen

Belastingvermindering voor het verwerven van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk zien dalen

Als particulier kan je een belastingvermindering bekomen van 20 % indien je rechtstreeks nieuwe aandelen verwerft van een kleine vennootschap (maximum voor een totaalbedrag van € 100.000) waarvan de omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30 % gedaald was ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Deze maatregel geldt ook voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetverlies van meer dan 30 % in de periode van 2 november 2020 tot 31 december 2020.
 

Kinderopvang

Sinds jaar en dag kan een ouder de opvangkosten fiscaal recupereren van o.a. uitgaven voor de crèche, voor- en naschoolse opvang en bijvoorbeeld ook voor (zomer)kampen. Het bedrag is echter al jarenlang beperkt tot € 11,20 per dag. Het maximumbedrag wordt voor uitgaven in 2020 opgetrokken naar maximaal € 13 per oppasdag en per kind. Ook de leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 14 jaar en naar 21 jaar indien je een zwaar gehandicapt kind hebt.

Nieuw is ook dat je de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen zal kunnen inbrengen, denk aan thuisopvang georganiseerd door bepaalde mutualiteiten.

De belastingvermindering bedraagt nog steeds 45% van de uitgaven maar ben je een alleenstaande ouder, dan kan je, afhankelijk van je inkomen, genieten van een maximale belastingvermindering van 75 %.
 

Giften

De belastingvermindering bedroeg steeds 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde attest. Heb je in de loop van 2020 giften gedaan, dan bedraagt de belastingvermindering 60 % van het gestorte bedrag.
 

Vak XI: Belastingkredieten

Het Vlaams en Waals Gewest zijn al langer vertrouwd met leningen aan bedrijven door particulieren (Winwin- en Coup de pouce-lening). Sinds de coronacrisis kan je nu ook als inwoner van Brussel geld lenen aan een kmo en een deel via de belastingaangifte recupereren (Proxi-lening).
 

Proxi-lening


 

Winwin


 

Coup de pouce


 

Een vergelijking tussen de 3 stelsels

 

Winwin-lening

Coup de pouce

Proxi-lening: sinds 15/10/2020

Geen werknemer, aandeelhouder, vennoot, bestuurder, zaakvoerder of bedrijfsleider van de kredietnemer

Dit wordt beoordeeld bij het sluiten van de lening

 

(tijdelijke) versoepeling: kleine aandeelhouders die minder dan 5 % van de aandelen hebben komen nu ook in aanmerking

De uitsluiting geldt de volledige looptijd

Dit wordt beoordeeld bij het sluiten van de lening

Looptijd

In principe 8 jaar maar vervroegde terugbetaling is mogelijk

 

Er is een versoepeling van 5 tot 10 jaar mogelijk

4, 6 of 8 jaar; vervroegde terugbetaling is eerder uitzonderlijk mogelijk

 

Er is een versoepeling van 5 tot 10 jaar mogelijk

5 of 8 jaar maar vervroegde terugbetaling is mogelijk

Maximumbedrag kredietgever per jaar

Max. € 50.000, tijdelijk verhoogd tot € 75.000

Max. € 50.000, tijdelijk verhoogd tot € 100.000

Max. € 50.000, tijdelijk verhoogd tot € 75.000

Totaalbedrag dat kredietgever aan één of meerdere kredietnemers

Max. € 50.000, tijdelijk verhoogd tot € 75.000

Max. 50.000, tijdelijk verhoogd tot € 100.000

Max. € 200.000

Totaalbedrag dat 1 kredietnemer kan ontlenen

€ 200.000, tijdelijk verhoogd tot € 300.000

€ 100.000 tijdelijk verhoogd tot € 250.000

€ 250.000, tijdelijk verhoogd tot € 300.000

Belastingkrediet

2,5 %

 

 

Wanneer de onderneming niet kan terugbetalen: belastingkrediet 30 % (uitz. 40 % tot eind 2021)

De 1ste 4 jaar 4 %, daarna 2,5 % (leningen vanaf 2017; vanaf 2016 slechts 2,5 %)

 

Garantieregeling van 30 %

De 1ste 4 jaar 4 %, daarna 2,5 %

 

Wanneer de onderneming niet kan terugbetalen: belastingkrediet 30 %


Vak XIII: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland …, effectenrekeningen

Taks op de effectenrekening

De taks op de effectenrekening is geschrapt voor aanslagjaar 2021. Het Grondwettelijk Hof vernietigde namelijk op 17 oktober 2019 deze taks. De nieuwe gereanimeerde effectentaks zal maar zijn effect hebben in het aanslagjaar 2022.

Meer weten?

Vraag raad in je ACLVB-kantoor. In het kader van onze 360° dienstverlening helpen we je bij vragen omtrent je personenbelasting en je aangifte.

Traditiegetrouw brengt de ACLVB ook dit jaar een Belastinggids uit.

Download de Belastinggids

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart