De beste besparing is investeren in energiebesparing

17/02/2012 - 15u

Op 16 februari bracht een ruime delegatie van de milieubeweging, de bouwsectoren de vakbonden een bezoek aan Vlaams minister-president Kris Peeters en minister van energie Freya Vandenbossche.

De delegatie overhandigde de ministers een uitgebreid dossier over de gevolgen van het gebrek aan ondersteuning voor energiebesparende maatregelen. Daarbij roepen de ondertekenaars de Vlaamse Regering op om bij haar begrotingsherziening bijkomend geld vrij te maken voor energiebesparing in gebouwen. Dit geld zal de overheid snel en ruimschoots terug verdienen. De minister-president Kris Peeters en minister van energie Freya Vandenbossche engageerden zich om tijdens de begrotingsbespreking deze maand de ondersteuning voor energiebesparende maatregelen te bespreken. "Daarbij moeten ze de volgende slagzin in het achterhoofd houden: 'de beste besparing is een investering in energiebesparing.' Want deze investeringen creëren ook inkomsten voor de staatskas. Er zijn weinig maatregelen die tegelijk zo een positief effect hebben op de werkgelegenheid, de energiefactuur en het milieu. De ondersteuning voor energiebesparende ingrepen en passiefhuizen moeten dringend weer omhoog om de negatieve gevolgen van het verdwijnen van de belastingsaftrek op te vangen".
 

Bouwers, bouwsector en klimaat in de kou

Op federaal niveau is er drastisch gesnoeid in de belastingsvoordelen voor energiebesparing, met dramatische gevolgen voor de aantrekkelijkheid van energiebesparende investeringen. (zie kader) Daardoor komen (ver)bouwers in de kou te staan, zal het aantal energierenovaties afnemen en riskeren de positieve effecten voor het klimaat in rook op te gaan. Bovendien zijn de gevolgen voor de bouwsector nefast. Deze zeer belangrijke economische sector dreigt sterk in te krimpen.
 

Getuigenissen

Eind vorig jaar besliste de federale regering om de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen (oa. passiefhuizen, groene leningen, superisolerende beglazing en energiezuinige verwarming) te schrappen. Enkel voor dakisolatie blijft een -verminderde- fiscale aftrek bestaan. Bond Beter Leefmilieu verzamelde getuigenissen van (ver)bouwers en uit de bouwsector die aantonen dat de abrupte afschaf dramatische gevolgen heeft (zie dossier in bijlage). Mensen met een bouwvergunning en lening op zak kregen van de ene op de andere dag geen federale ondersteuning meer, hoewel ze daar bij de opmaak van hun plannen wel rekening mee hielden.
De bouwsector voelt de gevolgen nu al in de orderboekjes. Bovendien zal Vlaanderen op deze manier haar klimaatdoelstellingen veel moeilijker kunnen halen. Als de Vlaamse Regering niet snel werk maakt van een bijkomende ondersteuning riskeert de jarenlange groei van het aantal energierenovaties in Vlaanderen terug te vallen met alle negatieve gevolgen vandien voor de energiefactuur, de bouwsector en het klimaat.
 

Geïnvesteerde middelen verdienen zich snel terug voor overheid

Nu Vlaanderen de bevoegdheid voor energiebesparing in gebouwen volledig in handen heeft, moet de Vlaamse regering hier een echt speerpunt van maken. De geïnvesteerde middelen verdienen zich trouwens snel terug. Zo leert een Duitse studie van het Jüllich Research center dat elke euro die de overheid er investeerde in energiebesparing via rentekorting op leningen en premies, onmiddellijk 5 euro opbracht. De inzet op energiebesparing in gebouwen kadert ook perfect binnen de doelstellingen waartoe de Vlaamse regering zich in het pact 2020 van Vlaanderen in Actie (VIA) heeft geëngageerd. 
Concreet vragen de Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, WWF, Greenpeace, Passiefhuis-Platform, VIBE, Dialoog, ACV, ABVV, ACLVB, ACW en Arbeid & Milieu om de belastingsaftrek zo vlug als mogelijk te vervangen door een Vlaamse efficiënte en rechtvaardige instrumentenmix die een verregaande energiebesparing in gebouwen garandeert en hierbij:

  • Te zorgen voor een oplossing voor lopende projecten, zodat bouwers en verbouwers die al een project opstartten toch voldoende steun genieten om hun project succesvol te kunnen afronden;
  • Werk te maken van een sterk voorlopersbeleid voor energiezuinige nieuwe woningen zodat deze markt zich verder kan ontwikkelen;
  • In te zetten op een doorgedreven energierenovatieprogramma dat niet alleen werk maakt van de prioriteiten uit het energierenovatieprogramma 2020 (dakisolatie, superisolerend glas en energiezuinige verwarming) maar ook en in het bijzonder de aanpak van energiezuinige renovaties van a tot z ondersteunt;
  • Bij de ondersteuning bijzondere aandacht te besteden aan maatregelen voor beschermde afnemers en anderekwetsbare groepen die kaderen in een integrale aanpak van energie-efficiëntie en woonkwaliteit.

Download het artikel

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart