banner-rechtvaardige-fiscaliteit_0.jpg

Derde keer, goede keer? Niet voor de effectentaks! De ACLVB heeft een duurzaam alternatief

18/10/2019 - 13u

Al vele jaren wordt er op politiek niveau gediscussieerd over meer rechtvaardigheid in het Belgische fiscaal systeem, waar vermogens en inkomsten uit vermogens slechts heel beperkt worden belast. Politici beseffen dat een groot deel van de publieke opinie voorstander is van meer rechtvaardige fiscaliteit, maar het ontbreekt hen aan politieke moed om werk te maken van een echte hervorming.

Om de bevolking te sussen werden er de afgelopen jaren drie schijnhervormingen doorgevoerd die nauwelijks meerinkomsten, laat staan een correcte herverdeling met zich hebben meegebracht. Nadat eerder al de rijkentaks en de speculatietaks werden afgevoerd, heeft het Grondwettelijk Hof nu ook de effectentaks vernietigd. Er blijft van de drie pogingen dus niets meer over.

De ACLVB is van oordeel dat het tijd is voor een echte grondige hervorming van het Belgisch fiscaal systeem! In ons memorandum staat een zorgvuldig uitgewerkt voorstel voor de invoering van een progressieve dual income tax voorgesteld.

In ons voorstel zouden alle inkomsten uit vermogen samen worden belast, maar in tegenstelling tot bij een gewone dual income tax eveneens aan progressieve tarieven. Concreet zouden alle inkomsten uit vermogen in schijven van 25, 30, 35 en 40 % worden belast, met het grootste aandeel voor de schijf van 30 %. Dit systeem zou de vermogensfiscaliteit vanuit economisch oogpunt neutraal maken en de fiscaliteit ook eenvoudiger en transparanter maken. De verbreding van de belastbare basis, met bijvoorbeeld ook meerwaarden op aandelen die worden belast, moet leiden tot een stijging van de fiscale opbrengst. De invoering van een progressieve dual income tax zou op kruissnelheid maar liefst 6,1 miljard euro opleveren!

Alleen de inkomsten uit vermogen rechtvaardiger belasten is echter onvoldoende. De opbrengsten moeten ook gebruikt worden om de lasten op arbeid langs werknemerszijde te verlagen. Door een verbreding van de schijf van 40 % en het optrekken van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon, zou elke werknemer tot 75 euro netto per maand extra overhouden, en ook sociaal verzekerden gaan er sterk op vooruit. Door eveneens middelen vrij te maken voor een verhoging van de overheidsinvesteringen met 2 miljard euro, zou ook het groeipotentieel van de Belgische economie structureel versterkt worden. En zo zorgen we niet alleen voor meer rechtvaardigheid, maar ook voor een belangrijke stimulus voor de economie!

Via deze link kan een uitgebreide samenvatting van ons voorstel geconsulteerd worden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart