Geen klimaatbeleid = geen (waardig) werk

07/10/2014 - 16u

Vandaag is het de wereldwijde actiedag voor waardig werk. Vakbonden en hun vrienden van de ontwikkelings- en milieuorganisaties van over heel de wereld zeggen heel duidelijk: verder aanmodderen met het klimaatbeleid is nefast voor de tewerkstelling zowel in het noorden als in het zuiden. Wereldwijd klinkt de boodschap: There are no jobs on a dead planet!

In België vinden de Coalitie Waardig Werk en de Klimaatcoalitie elkaar in een duidelijke boodschap aan de nieuwe beleidsmakers in ons land : ze vergissen zich! Als ze eenzijdig inzetten op besparingen en lastenverlagingen voor de bedrijven en door te weinig te investeren en te knippen in het sociaal en ecologisch beleid, hypothekeren ze een duurzame toekomst.

Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid zijn geen luxeproblemen die we kunnen uitstellen tot morgen. We hebben dringend een beleid nodig dat op een sociaal rechtvaardige manier de klimaatopwarming effectief aanpakt.

Daarom vragen we aan onze beleidsverantwoordelijken om in België :

  • het renovatieritme van onze huizen op te drijven;
  • ons elektriciteitsnet klaar te maken voor meer hernieuwbare energie, lokale productie en vraagsturing;
  • te zorgen voor een performanter openbaar vervoer met een breder aanbod ’s avonds en in het weekend;
  • een verdubbeling van de investeringen in fietsinfrastructuur te realiseren;
  • voor een versnelling in de groei van hernieuwbare energie te zorgen door de offshore windmolenparken, energieopslag en particuliere investeringen in hernieuwbare energie blijvend te ondersteunen.

Wij hebben berekend dat zo’n ambitieus investeringsplan zal zorgen voor 60.000 bijkomende groene en waardige jobs in België. Dit zal een boost geven aan de verduurzaming van onze economie.

Maar ons land moet ook z’n verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de landen in het Zuiden die het zwaarst zullen getroffen worden door de klimaatverandering. In de minst ontwikkelde landen in het Zuiden is de link tussen klimaatverandering en waardig werk onmiskenbaar.

Grote multinationals dreigen voortdurend om hun productie te verplaatsen naar landen met de laagste sociale kosten en de minste ecologische ambities. Een mooi voorbeeld hiervan is het recente verlies van 1.200 arbeidsplaatsen bij Caterpillar in Gosselies. Dit was grotendeels te wijten aan een concurrentie gebaseerd op minder “waardige” en minder “schone” productie.

Download de open brief


 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart