banner-bulletin-michel.jpg

Het groot rapport van de regering Michel

17/05/2017 - 13u

Met de campagne ‘Het groot rapport van de regering Michel’ maken ABVV, ACV en ACLVB de balans op van de regering en dringen ze aan op een rechtvaardiger en eerlijker beleid. De regering moet binnenkort de begroting 2018 opmaken.  Er komen superministerraden over de sociale zekerheid, de economie en de werkgelegenheid. 

De regering zal ook beslissingen moeten nemen omtrent eerlijke fiscaliteit. Hét moment dus voor de vakbonden om een koerswijziging te eisen. De regering heeft nog twee en een half jaar tijd om haar beleid te veranderen en om te zorgen voor fiscale en sociale rechtvaardigheid. In de bedrijven zullen de werknemers een rapport kunnen ondertekenen en aan hun vakbondsafgevaardigde bezorgen. Het rapport  kan ook online ondertekend worden op www.hetgrootrapport.be.

ACLVB, ABVV en ACV stellen vast dat de regering tal van maatregelen genomen heeft ten koste van de werknemers, gepensioneerden, zieken en werklozen. Op twee en een half jaar tijd heeft deze regering ons opgezadeld met een indexsprong, een verhoging van de BTW op elektriciteit, pensioen op 67 jaar, flexibiliteit van de uurroosters door de wet-Peeters, de jacht op langdurig werklozen,… We zijn het enige land in Europa waar de reële lonen in 2016 gedaald zijn. De arbeidsvoorwaarden zijn erop achteruitgegaan. Er is minder sociale zekerheid en de besparingsmaatregelen brengen schade toe aan de kwaliteit van de openbare diensten.

De regering beloofde jobs, jobs, jobs. Maar België bengelt aan de staart van het Europees peloton als het gaat om jobcreatie. 
Eind juni bezorgen ACV, ABVV en ACLVB de regering haar groot rapport.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart