Nationaal comité bevestigt Sabine Slegers als Nationaal Secretaris

15/12/2015 - 12u

Nationaal Voorzitter Mario Coppens uit felle kritiek op asociale voorstellen Open VLD

De Liberale Vakbond hield vandaag een nationaal comité in Brussel. Op het programma stond de goedkeuring van het activiteitenverslag van de nationaal secretaris Sabine Slegers. Zij werd door de aanwezige mandatarissen opnieuw verkozen voor een mandaat van vier jaren.

Sabine Slegers is bevoegd voor de organisatie en de coördinatie van de individuele dienstverlening. Zij vertegenwoordigt de Liberale Vakbond in nationale beheersorganen van de sociale zekerheid (RSZ, RVA,...). Sabine Slegers staat eveneens in voor: gender, jongeren, diversiteit en gelijkheid van kansen. De Liberale Vakbond wenst Sabine Slegers alle succes toe bij de uitvoering van haar mandaat!

Op dit comité was ook felle kritiek te horen op de recente asociale voorstellen vanuit Open VLD. Het is duidelijk dat deze politieke partij de kaart trekt van de sociale afbraak. De flexi-jobs in de horeca, de uitholling van het stakingsrecht, de fetisj rond de rechtspersoonlijkheid van vakbonden, de verenging van het sociaal overleg tot het ondernemingsniveau en de ongenuanceerde kritiek op de wet-Major zijn slechts enkele voorbeelden van een maatschappijbeeld dat een ongebreidelde cultus predikt van het individu ten nadele van de solidariteit onder mensen. 

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter: “Dergelijke voorstellen staan diametraal tegenover het sociaal-liberalisme van de ACLVB. De flexi-jobs ondergraven het statuut van de werknemers in de horeca en als we niet opletten het statuut van alle werknemers op termijn. Het zet een mechanisme van onderlinge concurrentie in werking en draagt absoluut niet bij aan de situatie van onderfinanciering van de sociale zekerheid. Had de regering een volwaardige en fiscaal rechtvaardige taxshift doorgevoerd dan hadden deze maatregelen zelfs niet eens een bestaansreden.

Ook het voorstel om enkel akkoorden af te sluiten op ondernemingsniveau zet de sociaal-democratie met de rug tegen de muur. Er zijn nog heel wat bedrijven waar geen vakbondsvertegenwoordiging is en die werknemers kunnen dan enkel rekenen op de onderhandelingen op sectoraal vlak. Een uitholling van de wet-Major onder het mom van een vergaande liberalisering heeft enkel social dumping tot gevolg.Logistieke activiteiten kunnen perfect ontplooid worden binnen de huidige arbeidsorganisatie in de havens."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart