Nationaal Pensioencomité: stand van zaken over zware beroepen en puntensysteem

17/07/2017 - 10u

Zware beroepen

De werkgevers blijven weigeren om mee te stappen in het uitgewerkte voorstel dat de vakbonden op 8 mei hebben voorgelegd. In dit voorstel wordt verder gewerkt op de vier weerhouden collectieve, generieke criteria (verzwarende werkomstandigheden, verzwarende werkorganisatie, werken met veiligheidsrisico’s en psychosociale belasting).

De werkgevers zeggen nu bijkomend dat eerst een toekomstig puntensysteem voor de pensioenen moet geregeld worden en dat hierin een mogelijke erkenning van verzwarend werk bespreekbaar is. Doch, in hun ogen is enkel nachtwerk bespreekbaar.

Het kabinet van de minister van Pensioenen is uiteindelijk tussengekomen om te stellen dat de discussies nu lang genoeg hebben geduurd en dat het duidelijk is dat de sociale partners er niet zullen in slagen om met een gemeenschappelijk voorstel naar de regering te komen. De minister vraagt aldus om tegen eind september een rapport te krijgen van de NPC waarin de visies van de verschillende partners worden samengevat. Daarna zal de regering zelf met een oplossing komen.

Hij wil dat een parallelle oefening gebeurt voor wat betreft de publieke sector. Hiertoe zal de commissie publieke sector in september worden samen geroepen.
 

Puntensysteem

De minister van Pensioenen en de werkgevers willen hierover na de zomer verder overleggen en nog deze legislatuur met een voorstel komen vanuit het NPC over een toekomstig puntensysteem voor de pensioenen.

Dit is voor de vakbonden niet prioritair (eerst zware beroepen) en roept heel wat vragen op. Eind juni kwam de minister met een zogenaamde “oriëntatienota” hierover; eigenlijk was het enkel een document met acht vragen over de toekomst van de pensioenen, met hierbij een vraag of het puntenstelsel zoals uitgewerkt door de Academische Raad o.l.v. Frank Vandenbroucke een mogelijke piste is.

Het is voor ons duidelijk dat de NPC eerst een duidelijk standpunt moet formuleren over de sociale kwaliteit van onze toekomstige pensioenen. Voor ons is een eventueel puntensysteem of ander vehicle alleen maar bespreekbaar als we met dit vehicle kunnen komen tot volwaardige, zekere en stabiele pensioenen. Vorig jaar werd dit, op vraag van de vakbonden, op de agenda geplaatst, maar we zijn nooit door deze oefening gegaan.

De discussie wordt verder gepland vanaf september. De vakbonden zullen zich in hun instanties beraden hoe we het verder overleg hierover verder aanpakken.
We zullen tegen september met meer uitleg komen over wat er voor ligt i.v.m. dit puntensysteem.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart