Tien om te zien: de nieuwe belastingaangifte

05/06/2018 - 11u

Sinds enkele weken kunnen we onze belastingaangifte invullen via tax-on-web. Hieronder vind je 10 weetjes over de aangifte van dit aanslagjaar.

29 juni en 12 juli 2018

Er bestaan nog steeds 2 uiterste indieningsdata. De aangifte personenbelasting kan je nog altijd versturen op papier. Hiervoor heb je tijd tot ten laatste 29 juni 2018. Wil je zoveel mogelijk stress vermijden, dan kies je beter voor de aangifte via tax-on-web. Je aangifte is dan reeds deels ingevuld en de kans op fouten verkleint hierdoor. Bovendien zal een aangifte online sneller worden verwerkt. Voor de digitale versie heb je tijd tot 12 juli 2018.

Inloggen via Itsme

Het inloggen bij tax-on-web gebeurt reeds via je elektronische identiteitskaart of met een token. Sinds dit aanslagjaar kan je je eveneens aanmelden met de nieuwe identiteitsapp Itsme. Hiervoor download je de app uit de AppleStore of via Google Play en activeer je vervolgens je Itsme-account met je bankkaart of elektronische identiteitskaart. Via een code van 5 cijfers of met een vingerafdruk kan je je dan bij tax-on-web aanmelden.

Een belastingbrief per regio

Vanaf dit aanslagjaar wordt deel I opgesplitst in een Vlaamse, Waalse en Brusselse aangifte. Vooral in de vakken over leningen (IX), belastingverminderingen (X) en belastingkredieten (XI) zal je de grootste verschillen aantreffen. De overige vakken en het deel II zien er voor alle gewesten dezelfde uit. Het oogt allemaal wat frisser en compacter maar vergis je niet. Het invullen van een belastingaangifte blijft een moeilijke klus, dit jaar en wellicht ook de komende jaren.

Minder codes

De gewestelijke aangifte doet het aantal codes slinken. Maar echte fundamentele vereenvoudigingen zijn niet echt aan de orde. Men heeft hier en daar wat codes gecomprimeerd en het feit dat de gewesten hun aparte aangiftes hebben, laat toe het aantal codes te schrappen (bijvoorbeeld vinden we geen Brusselse codes in vak IX in de Vlaamse aangifte en omgekeerd). Deze regering houdt vooral van symbolen. Het is een utopie te denken dat de personenbelasting de volgende jaren eenvoudig zal worden.

4 op 10 krijgen vereenvoudigde aangifte

3,1 miljoen Belgen krijgen dit jaar een voorstel tot vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er maar liefst 950.000 meer dan vorig jaar. De doelgroep is fors uitgebreid omdat nu ook belastingplichtigen die het vorige aanslagjaar enkel bezoldigingen hebben aangegeven, in aanmerking komen. Heb je een hypothecaire lening lopen, dan zal je niet geselecteerd worden voor de vereenvoudigde aangifte. Toch blijft hier de boodschap: kijk het voorstel goed na op eventuele fouten. Zo worden dienstencheques of de loonbonus niet altijd correct weergegeven. Corrigeer dan het voorstel tijdig via tax-on-web (uiterlijk tegen 12 juli).

Extra voordeel voor alleenstaande

In vak II van de aangifte kan je een extra vinkje plaatsen voor alleenstaande ouders. Een “échte” alleenstaande, d.w.z. een belastingplichtige met minstens 1 kind ten laste én die niet feitelijk samenwoont met andere personen dan zijn kinderen, (groot)ouders, broers, zussen of pleegouders, krijgt een extra belastingvrije som. Hier bovenop komt tevens een extra belastingvermindering voor kinderoppas. Je moet hiervoor wel beroepsinkomsten hebben (geen werkloosheidsuitkeringen) maar ook weer niet te veel (minimum € 3.200 maar nooit meer dan € 19.000).

Brussel schaft woonbonus af

Voor leningen aangegaan in 2016 (en vroeger) kan je eventueel nog genieten van de klassieke woonbonus. Heb je een lening afgesloten vanaf 2017 dan geniet je nog enkel van een korting op de registratierechten (abattement). Het gaat om een vrijstelling van registratierecht op de eerste schijf van € 175.000 bij de aankoop van een in het Brusselse Gewest gelegen “eigen/enige” woning. Bovendien heeft de woning een maximale waarde van € 500.000.

Woon-werkverkeer: alle fietsers zijn gelijk

De fiscus uw vriend… zo lijkt het wel voor de pendelaars. Het woon-werkverkeer brengt kosten met zich mee maar de fiscus komt hiervoor een stuk tussen. Voor elk type van vervoer bestaan er wel fiscale regeltjes (denk aan woon-werkverkeer met de privéwagen, met de bedrijfswagen, carpoolen, …). Voor het eerst zijn alle fietsers gelijk voor de wet. Kom je met de klassieke fiets, een elektrische fiets, een bakfiets, een speed pedelec, … voortaan worden deze vervoermiddelen fiscaal op dezelfde wijze behandeld. Breng je voor de woon-werkverplaatsing € 0,23/km in, dan hoef je niets aan te geven in je aangifte.

Bijverdienen maar niet teveel

De deeleconomie kent een nieuwe rubriek B1 in het vak XVI (diverse inkomsten, deel II). Het gaat hier om inkomsten uit diensten die particulieren aan andere particulieren aanbieden via een erkend platform. Denk bijvoorbeeld aan Flavr en Listminute. Hou er wel rekening mee dat de bruto-inkomsten uit deeleconomie niet hoger mogen liggen dan € 5.100. Overschrijdt je deze grens dan worden deze inkomsten toegevoegd bij je normaal beroepsinkomen en belast tegen het normale tarief.

Geef je 2de verblijf zeker aan!

Dat een 2de verblijf in het buitenland zwaarder wordt belast dan een tweede woning in België, heeft al heel wat stof doen opwaaien. Toch moet je absoluut je 2de verblijf aangeven, ook al is dat gelegen in pakweg Italië of Spanje. Door de uitwisseling van de gegevens heeft de fiscus zicht op je bezittingen in het buitenland. Wat je wel kan doen is een theoretische huurwaarde aangeven dat verglijkbaar is met het kadastraal inkomen (en dus niet de bruto-huurinkomsten). Gaat de fiscus niet akkoord, dan moeten zij maar met een voorstel komen.

Download

Download de Belastinggids 2018

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart