banner-overdracht-vakantie.jpg

Unaniem advies NAR: Overdracht jaarlijkse vakantie mogelijk gemaakt in geval van ziekte of ongeval

24/12/2021 - 13u

De Raad brengt een unaniem advies uit waarin hij oplossingen voorstelt om de Belgische reglementering inzake jaarlijkse vakantie in overeenstemming te brengen met de richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende bepaalde aspecten van de arbeidsorganisatie.

De oplossingen die de Raad voorstelt, verschillen van de oplossingen die de minister van Werk, ter advies werden voorgelegd. De voorgestelde oplossingen die naar voren worden geschoven, hebben tot doel het mogelijk te maken vakantie over te dragen tot na het vakantiejaar indien het voor een werknemer om een beperkt aantal opgesomde redenen onmogelijk was al zijn vakantiedagen in het vakantiejaar zelf op te nemen.

De werknemer zal voortaan zijn vakantie ook op een later tijdstip kunnen opnemen indien zich tijdens de vakantieperiode een ziekte of een ongeval voordoet, terwijl hij op dit moment de vakantiedagen die samenvallen met de ziekte of het ongeval, verliest. Voor deze bijzondere situatie wordt mede in het raam van administratieve vereenvoudiging een specifieke omkadering voorgesteld die rekening houdt met enerzijds de arbeidsorganisatie van de onderneming en de inachtneming van het in de onderneming geldende systeem van vakantieplanning en anderzijds de mogelijkheid voor de werknemer om zijn recht van overdracht voortvloeiend uit een ziekte of ongeval tijdens de vakantie uit te oefenen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart