Verlaging nominaal tarief in vennootschapsbelasting: niet ten koste van werknemers en sociaal verzekerden !

31/08/2016 - 12u

De verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 % naar 20%, zou een totale kostprijs hebben van ongeveer €4,5 miljard. De ACLVB is dan ook bijzonder ontsteld dat de Minister van Financiën in zijn nieuwe nota geen gewag meer maakt van een meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen, noch van een verhoging van de roerende voorheffing.

Het is nu reeds duidelijk dat de verlaging van de vennootschapsbelasting met maar liefst 13,99 procentpunten niet enkel gefinancierd kan worden door een afschaffing van de notionele interestaftrek en het schrappen van enkele aftrekken in de vennootschapsbelasting. De opbrengsten van de afschaffing van de notionele interestaftrek, worden hierbij zeer optimistisch ingeschat. Een misleidende techniek die stilaan op een handelsmerk begint te lijken.

De Liberale Vakbond wil niet dat dergelijke lusten voor bedrijven, namelijk een gigantische verlaging van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting, toekomstige lasten worden voor werknemers en sociaal verzekerden.

De ACLVB betreurt ten zeerste dat de Minister van Financiën opnieuw een kans laat liggen om eindelijk de stap te zetten naar een sociaal rechtvaardige en transparante fiscaliteit, onder andere door de invoering van een meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart