Visie Claeys & Engels op opzegvergoedingen is niet sociaal, motiveringsplicht wel

11/10/2011 - 11u

Het nieuwe systeem dat de specialisten van Claeys & Engels bedachten, kan bezwaarlijk sociaal genoemd worden als opzegvergoedingen vrijgesteld worden van belastingen en sociale bijdragen. De Liberale Vakbond vindt het evenwel verdienstelijk dat de motiveringsplicht bij ontslag in één adem genoemd wordt samen met de opzegvergoedingen en -termijnen. De harmonisering van het statuut arbeiders en bedienden is veel meer dan een opzegverhaal.

Voor de Liberale Vakbond  is het essentieel dit dossier in zijn totaliteit te beschouwen. Alle probleemstellingen betreffende verschillen tussen arbeiders en bedienden moeten worden aangepakt en opgelost.

Naast het onrechtvaardige onderscheid tussen arbeiders en bedienden, valt het Belgische ontslagrecht nog op een ander punt uit de toon. In tegenstelling tot andere landen kent België geen veralgemeende, formele motiveringsplicht voor het ontslag bij alle werknemers. Deze lacune kan in ons Belgisch rechtsysteem leiden tot misbruik. Dit is dan ook de reden waarom de Liberale Vakbond onder meer de ratificatie door België van de IAO-Conventie nr. 158 (conventie betreffende het ontslag) blijft eisen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart