Wetsontwerp halftijds pensioen: Teveel valkuilen voor werknemers

22/10/2018 - 16u

De ACLVB heeft zich negatief uitgesproken over een wetsontwerp dat minister Bacquelaine vandaag voorlegde aan het beheerscomité van de Federale Pensioendienst. Het idee van een halftijds pensioen mag dan aanlokkelijk klinken, de tekst van het wetsontwerp bevat teveel onduidelijkheden en valkuilen voor werknemers.
Volgens het wetsontwerp zou een werknemer een halftijds pensioen kunnen aanvragen wanneer hij/zij aan de voorwaarden voldoet om op wettelijk pensioen of vervroegd pensioen te gaan.
Het zou enkel kunnen voor de werknemer die minstens 80% werkt én zich engageert (samen met de werkgever) om maximaal 50% verder te werken.

Tot zover de theorie, op heel wat praktische vragen komt er echter geen duidelijk antwoord. Zo zegt het wetsontwerp dat uitkeringen niet cumuleerbaar zijn met het halftijds pensioen. Maar wat als er tijdelijke werkloosheid optreedt? Wat als de werknemer ziek wordt? Het wetsontwerp biedt ook geen duidelijkheid met betrekking tot de fiscale gevolgen voor de werknemer. Momenteel ziet het er naar uit dat hier ook nadelige effecten optreden.

Sabine Slegers, Nationaal Secretaris: “Deze regering morrelt maar wat aan in het eindeloopbaandebat. Eerst verstrengt men het SWT (vroegere brugpensioen) en de landingsbaan waarbij werkbaar werk ver te zoeken is. En nu stelt men een halftijds pensioen voor waarbij de uitkomst voor werknemers zeer vaag is. Zoals het wetsontwerp nu voorligt, kunnen we dit bezwaarlijk een ernstig voorstel noemen.” 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart