Werk je in de energiesector ? Dan heb je recht op een syndicale premie !

14/11/2023 - 14u

Een syndicale premie is voorzien in de de sector van gas- en elektriciteitsbedrijven. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet een minimale syndicale bijdrage van 195 € hebben betaald tijdens de referteperiode. Deze loopt van 01/07/2022 tot 30/06/2023;
  • Je moet minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn geweest tijdens de referteperiode.

Zijn gelijkgesteld aan rechthebbenden, indien voldaan aan bovenstaande regels:

  • Deeltijdse werknemers;
  • Werknemer in voltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking einde loopbaan, vervroegde uitstap 57-59 jaar bv sectoraal regime, invalide.

      Met uitzondering van:

  • Werknemers die op pensioen vertrekken tijdens de referteperiode en hierin minstens 3 maanden tewerkgesteld waren en minstens 3 maanden volledige bijdragen betalen;
  • Langstlevende echtgenoot of kind(eren), waarvan werknemer tijdens referteperiode is overleden (men moet niet voldoen aan de volledige minimale jaarlijkse bijdragen). Minder dan 3 maanden in dienst tijdens de referteperiode aanvraag procedure indienen bij FAV;
  • Nieuwkomers in de sector = schoolverlaters met een eerste tewerkstelling en min. 1 maand tewerkgesteld in de sector. Minder dan 3 maanden, aanvraag procedure indienen bij FAV (vakje ‘eerste tewerkstelling’ op attest moet aangeduid zijn).

Wat moet ik doen om de syndicale premie te krijgen ?

Het Fonds van Paritair Comité 326 zal je een attest opsturen de 3e week van november. Gelieve dit attest na invulling binnen te brengen bij je lokale ACLVB-secretariaat. Vergeet niet je lidnummer op het attest te vermelden en het te ondertekenen.

Ben je kader ? Dan neem rechtstreeks contact op met je ACLVB afgevaardigde!

Hoeveel krijg ik?

De syndicale premie bedraagt 145€.

Wanneer wordt de syndicale premie betaald ?

De premie wordt vanaf 6 december 2023 tot 31 maart 2024 betaald.

De premie is meer dan een gedeeltelijke terugbetaling van uw bijdragen. Het is de basis om de syndicale representativiteit in de bedrijven van Paritair Comité 326 te bepalen. Om het maximum aantal mandaten voor onze afvaardigingen te verantwoorden, is het belangrijk dat dit attest vervolledigd en handgetekend bij ACLVB toekomt.

 

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Syndicale premie 2023

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart