ING "bedankt" personeel voor geleverde inspanningen

03/10/2016 - 10u

Vorig jaar konden wij nog het volgende lezen in een persbericht van ING:“Ik ben trots op de inspanningen en vastberadenheid van de meer dan 8.500 werknemers bij ING België om onze cliëntenservice te verbeteren.", een uitspraak van de CEO van ING België. Vandaag bedankt ING haar personeel voor deze geleverde inspanningen en kondigt de bank een zware herstructurering aan. Dat daarbij naakte ontslagen vallen is voor de ACLVB onaanvaardbaar!

"De afgelopen jaren heeft de ACLVB zich steeds bereid getoond om mee na te denken over een personeelsbeleid dat de continuïteit van de bank moest ondersteunen. Daarbij heeft het personeel van ING reeds in het verleden loonmatiging en afvloeiingen geaccepteerd" zegt Maarten Dedeyne, nationaal verantwoordelijke ACLVB. En dan spreken we nog niet over de verzelfstandigingen in het kantorennet bij ING waarbij het personeel onder minder gunstige voorwaarden verder aan de slag moet. "Dit is een regelrechte slag in het gezicht van het personeel dat zich dagelijks inzet voor het winstgevende bedrijf dat ING is."

De ACLVB  zal zich tijdens haar interzetel ING van 4 oktober verder beraden over de standpunten die zij in dit dossier zal innemen. Hierbij zal ACLVB zich ten volle inzetten voor de werknemers die vandaag getroffen worden door deze aankondiging EN voor de werknemers die de continuïteit van de activiteiten van ING verder moeten garanderen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart