N-VA bagatelliseert maandenlange inspanningen van sociaal overleg bij Carrefour

13/06/2018 - 16u

Bij Carrefour België kwamen vakbonden en directie na maandenlange onderhandelingen tot een voorlopig akkoord omtrent de herstructurering. Morgen laten de ACLVB-afgevaardigden bij Carrefour weten of ze dat akkoord goedkeuren.
Dat de N-VA nu bij monde van Kamerlid Jan Spooren overmatig focust op het SWT en laat uitschijnen dat het Carrefour-personeel al op zijn 56ste voorgoed achterover kan leunen, is niet enkel de waarheid geweld aandoen, maar ook het bewust tenietdoen van de inspanningen van de sociale partners.

Wat vakbonden en directie bij de warenhuisketen gedaan hebben, getuigt van verantwoordelijkheidszin. We hebben daarbij gebruikgemaakt van de wettelijke regelingen. Niets onbetamelijks aan toch? De instapleeftijd voor SWT in herstructurering heeft de regering zelf al opgetrokken naar 60 jaar tegen 2020. Willen zij de korte overgangsmaatregel OOK nog eens kapotmaken?
SWT kost de overheid overigens minder dan mensen op werkloosheid te laten staan, aangezien er bijzondere sociale bijdragen betaald worden, door zowel werknemer als werkgever!

In haar typisch populistische retoriek spreekt N-VA bewust over brugpensioen, een term die jaren geleden al werd veranderd naar SWT, of stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. SWT'ers zijn werklozen. Ze staan nog steeds aangepast ter beschikking van de arbeidsmarkt. Het zijn geen gepensioneerden.

Door de N-VA wordt eenzijdig ingezoomd op SWT, maar het ontwerp van sociaal akkoord bij Carrefour behelst veel meer dan dat: er zijn geen naakte ontslagen, tot op heden gaan geen winkels dicht, het aantal initiële vertrekkers is van meer dan 1.200 naar een 1.000-tal gebracht, de polyvalentie zal op een redelijk tempo in plaats van halsoverkop geregeld worden via testen met vrijwilligers, …

ACLVB is tevreden dat het initiële plan fors onderhandeld is. Nog steeds moeten werknemers het bedrijf verlaten en de manier van werken zal anders zijn, maar dat alles zal op een zachtere manier verlopen, dan dat het er aanvankelijk naar uitzag. Tientallen werknemers drukten ons hierover al hun dankbaarheid uit. De sociale vrede wordt op die manier gegarandeerd. Vreemd trouwens dat politieke partijen als Open VLD en N-VA die zich uitgeven voor verdedigers van keuzevrijheid, zich plots moeien met afspraken tussen werkgever en werknemers.

Bovendien is dit akkoord tussen sociale partners slechts een deel van het onderhandelingsproces. De komende jaren moeten nog een groot aantal punten die belangrijk zijn voor de medewerkers van Carrefour, behandeld en uitgewerkt worden.

Niet bepaald aanmoedigend echter wanneer intussen N-VA en Open VLD in het kader van de Arbeidsdeal waarmee de regering nog voor de zomer wil uitpakken, nog maar eens pleiten voor het "afbouwen van het brugpensioen" (sic). Terwijl de regelgeving daar in de praktijk al volop op afgestemd wordt, over ruim een jaar gaat de leeftijd voor SWT zoals gezegd met meerdere jaren naar omhoog. Van een schaamteloze misleiding gesproken!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart