De ACLVB wil snel een duidelijk zicht op adequate oplossingen voor 1200 mensen

31/01/2018 - 20u

Een kleine week na de initiële aankondiging van een grootschalige herstructurering in de hypermarkten en de hoofdzetel van Carrefour, hebben werkgevers- en werknemersdelegaties vandaag voor een eerste keer concreter kunnen discussiëren. De directie gaf de werknemers mee dat de herstructurering een gevolg is van de wens om efficiënter te gaan werken (zeker op elektronisch vlak). De winkels die moeten verdwijnen of inkrimpen, scoorden naar verluidt slecht en dit hypothekeert de toekomst. 

Voor de vier “krimpende” winkels is iets minder dan de helft van het personeelsbestand teveel. Voor de hoofdzetel is dit verdeeld over 9 verschillende compartimenten, waarbij sommige iets meer doorwegen dan andere. De Liberale Vakbond peilde in deze eerste vragenronde naar de bedoeling van Carrefour: moeten er letterlijk 1200 mensen vertrekken of zijn 1200 mensen “geïmpacteerd” en kan er voor iedereen een (andere) oplossing zijn? 

Carrefour bevestigde het tweede scenario. De komende weken en maanden zal het personeel vragen kunnen stellen. Hopelijk leidt dit tot snel tot een beter beeld en een resem adequate oplossingen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart