ACLVB geeft je een klare kijk | Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de non-profitsectoren

21/06/2018 - 15u

Context

Dit akkoord wordt sinds 1998 telkens voor meerdere jaren gesloten door de verschillende partners uit de Vlaamse non-profitsectoren.

Het akkoord vat verschillende dingen samen:

 • Waar de regering in de toekomst zal investeren door een zogenoemd uitbreidingsbeleid
 • Waar de koopkracht van de werknemers voor gebruikt zal worden
 • Hoe het werk werkbaarder en op maat van de toekomst gemaakt kan worden

Toepassingsgebied

Dit akkoord heeft invloed op 173.280 voltijds equivalenten, verdeeld over vijf sectoren :

 • Diensten voor gezinszorg (pc 318.02)
 • Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten (pc 319.01)
 • Welzijns- en gezondheidssector (pc 331)
 • Maatwerkbedrijven, beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen (pc 327.01)
 • Socio-culturele sector (pc 329.01)
 • Geregionaliseerde gezondheidsinrichtingen en –diensten (pc 330) - Hieronder vallen :
  • Revalidatieziekenhuizen
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Ouderenzorg
  • Revalidatievoorzieningen
  • Initiatieven voor beschut wonen

Algemene principes

De maatregelen in dit akkoord zullen, waar nodig, omgezet worden in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) of protocolakkoorden door de sociale partners binnen de sectoren.

De Vlaamse Regering zal, waar nodig, het nodige doen om de hier afgesproken maatregelen uit te voeren of te financieren.

Budget

Het totale budget voor alle maatregelen (koopkracht, kwaliteit en uitbreiding) bedraagt meer dan 576 miljoen euro.

 

ACLVB geeft je een klare kijk!

We hebben reeds de belangrijkste maatregelen per sector samengevat :

Nu vinden jullie via onderstaande link een versie waar jullie alle maatregelen op een overzichtelijke manier kunnen doornemen :

De officiële versie (integraal en getekend) van het VIA 5 vind je hieronder :

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart