PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek ||| Info over de sectorale onderhandelingen

14/10/2021 - 16u

Er werd vorige week een (eerste-) inhoudelijke reactie gegeven door de werkgevers op de gemeenschappelijke eisenbundel. Hieronder vindt u hiervan een kleine synthese. De eerstvolgende onderhandeling is voorzien op 22/10.

Er is dus nog wat duw- en trekwerk nodig om werkgevers te stimuleren.

De werkgevers zijn bereid een loonsverhoging van 0,4% toe te kennen vanaf het moment dat er een globaal sectorakkoord is bereikt.

Zij vinden dat de coronapremie moet worden onderhandeld op bedrijfsvlak.

Over onze eis om de anciënniteit over te nemen van bepaalde PC’s uit de transportsector, stellen zij dat dit “de mobiliteit” binnen de onderneming / sector zou bemoeilijken.

Het individueel recht op opleiding zoals we vroegen : de werkgevers willen “creatief nadenken” hierover maar willen wachten op een eventueel voorstel vanuit de Regering.

Wat betreft onze vraag naar kwalitatieve aspecten (o.m. in het kader van werkbaar werk); zijnde “rimpeldagen” of een eindeloopbaandag; verbetering van het sectoraal complement; stellen de werkgevers louter dat dit aan te rekenen is op de loonnorm. Over de landingsbanen en de SWT stelsels heeft men zich niet direct uitgesproken.

Hetzelfde antwoord kregen we voor de eisen die we stellen inzake mobiliteit.

Actualisering functies : volgens de werkgevers zijn er geen problemen / is er weinig/geen vraag om dit te actualiseren. We repliceerden hierop dat de FC al >20 oud is en er ondertussen veel veranderd is. (door de digitalisering o.a.)

Een versterking van de tewerkstellingsverbintenissen en sanctiemechanisme is volgens de werkgeversbank ook niet nodig, gezien dit al voorzien is in de Wet. (cao 109 mbt. motiveringsplicht bij ontslag)

Over de gelijkstelling van ontslag omwille van medische redenen voor de eindejaarspremie willen de werkgevers wel praten, binnen de loonnorm. Hetzelfde antwoordt men wat betreft gelijkstelling wegens tijdelijke werkloosheid. Een sectorale opleg hiervoor werd in 2020 al gegeven, men vindt dit voldoende…

De modaliteiten rond de organisatie van- en vergoedingen voor telewerk zijn overeen te komen op bedrijfsvlak, aldus de werkgevers.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart