PC 226 - Internationale handel, vervoer en logistiek ||| Info over de sectorale onderhandelingen

28/10/2021 - 16u

Vrijdag 22/10 werd er onderhandeld voor een sectoraal akkoord 2021-2022.

Kort samengevat is dit het (voorlopige) resultaat van deze onderhandelingen :

 • Een loonsverhoging van 0,4 % met ingang van de maand volgend op de maand waarin er een akkoord werd bereikt;
 • Coronapremie: naar analogie met PC 140.03: 250 euro + 40 euro als geschenkcheque of alternatief om de loonmarge voor 2021 te “compenseren”;
 • Overname tbv. 50% en max. 5 jaar functieanciënniteit (=enkel voor bepaling van de barema) voor arbeiders uit PC 140.03, 04 en 05 die bediende worden binnen dezelfde onderneming;
 • Alle aspecten ivm. opleiding (individueel recht, organisatie van-, peter-meterschap…) te bespreken in een werkgroep
 • Verlenging van alle vormen van tijdskrediet en SWT-stelsels;
 • Sectorale intekening op de landingsbanen = vanaf 55 jaar HT en 4/5, waarbij de sectorale complementen ook op 55 jaar gebracht worden;
 • Gelijkstelling van ontslag wegens medische overmacht voor de berekening van de eindejaarspremie;
 • Seniorverlof, naar analogie met de regeling jeugdvakantie en het sectoraal complement hiervoor;
 • Verbetering van het kort verzuim igv overlijden
 • Functieclassificatie : oprichting van een commissie waarin dossiers (waarvoor een geschil bestaat) kunnen worden voorgelegd aan experten van de vakbonden / WG;
 • Verbetering van vergoedingen rond mobiliteit (eigen wagen) : initieel een njet van de WG maar eventueel nog verder te bespreken samen met de andere punten in het vet aangeduid
 • Een “Aanbeveling” rond telewerk 

Een volgende onderhandelingssessie is voorzien op 9/11 in de namiddag.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart