Reorganisatie De Lijn 2020

08/02/2018 - 15u

Op 6 februari hebben de vakbonden andermaal advies uitgebracht over de aangekondigde reorganisatie. Als ACLVB hebben wij voor de 2e maal een negatief advies overgemaakt aan de directie.

Wij hebben een negatief advies uitgebracht omdat wij er absoluut niet van overtuigd zijn dat de directie met deze reorganisatie de juiste weg kiest om de toekomst van De Lijn en zijn medewerkers veilig te stellen. Zo moeten wij  o.a. vaststellen dat:

  • er geen meerwaarde is in het uitgetekende organogram voor wat betreft samenwerking en efficiëntie
  • er een structurele afbouw van de tewerkstelling plaatsvindt die De Lijn niet performanter zal maken
  • diensten en beslissingsbevoegdheden te uitgesproken gecentraliseerd worden wat een manifeste afbreuk en miskenning inhoudt van lokale bevoegdheden en lokaal opgebouwde expertise
  • veel personeelsleden geherlokaliseerd worden en dus geconfronteerd zullen worden met lange extra verplaatsingen die hoe dan ook een negatieve weerslag hebben op de werk / privé balans
  • er de grootste onzekerheid is voor de personeelsleden wiens huidige functie verdwijnt en waarvoor geen overeenstemmende functie is
  • ook het loontrekkend personeel gevat wordt. Het concept van zelfsturende teams voor de technische diensten ligt op tafel alsook dat van de teamcoaches (chefs ?) binnen exploitatie.

De directie alsook de Raad van Bestuur dienen te begrijpen dat deze reorganisatie een golf van ongerustheid bij het personeel veroorzaakt en op bijzonder veel onbegrip stuit.

Bijgevolg roepen wij alle medewerkers van De Lijn op om de actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront  te steunen door het werk op 16 februari 2018 de ganse dag neer te leggen.

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart