PC 145.04 - Tuinaanleg en -onderhoud: Uitbetaling van de syndicale premie en getrouwheidspremie in december!

08/12/2023 - 14u

Ben je werkzaam in het PC 145.04 (Tuinaanleg en -onderhoud)? De syndicale premie en de getrouwheidspremie worden in december betaald!

Wie ontvangt deze premies?

Syndicale premie

  • Arbeiders die lid zijn van de ACLVB en
  • in orde zijn met de vakbondsbijdrage

Getrouwheidspremie

  • Werknemers verbonden door een arbeidscontract in een onderneming van de sector.
  • Minstens 6 maanden anciënniteit tussen 1/07/2022 en 30/06/2023.
  • De werknemer die geen 6 maanden anciënniteit heeft maar in dienst blijft van de onderneming en zijn 6 maanden anciënniteit later bereikt, heeft ook recht op de eindejaarspremie. In dit geval zal de premie bij de volgende uitbetaling , in de loop van het volgende jaar uitbetaald worden.
  • Gepensioneerden en arbeiders in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) hebben eveneens recht in de loop van het refertejaar (1/07/2022-30/06/2023). 

 

Wanneer worden de premies betaald?

De getrouwheidspremie wordt betaald met de syndicale premie vanaf december 2023.

Hoeveel bedragen de premies?

De syndicale premie: maximaal € 145 per jaar (€ 12,08 per maand).

De getrouwheidspremie:

  • van 0 tot 5 opeenvolgende jaren dienst in de sector : 6 % van het brutoloon;
  • van 5 tot 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector: 7 % van het brutoloon;
  • meer dan 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector: 8,5 % van het brutoloon.

De referteperiode voor beide premies is van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023.

Hoe worden beide premies betaald?

Wanneer je vorig jaar al werkzaam was als arbeider in de sector en lid was van een vakbond, hoef je niets te doen. De betaling gebeurt op basis van uitwisseling van gegevens tussen ACLVB en het Fonds. De leden krijgen wel nog een informatieve brief van het Fonds.

Nieuwe leden van de ACLVB, nieuwe arbeiders in de sector,... ontvangen een attest van het sociaal fonds in de loop van de maand december. Het attest bezorg je met je bankrekeningnummer aan je ACLVB secretariaat.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Sociaal Fonds Tuinaanleg en -onderhoud:

Syndicale premie

Getrouwheidspremie

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart