PC 220 - De syndicale premie wordt betaald vanaf 2 november 2023!

24/10/2023 - 08u

Wie heeft recht op deze premie?

  • ​Iedere werknemer die in de loop van de periode 01/04/2022 tot 31/03/2023 tewerkgesteld was in de Voedingsnijverheid (bij een onderneming wiens R.S.Z. nr wordt voorafgegaan door het kengetal 048, 051, 052 en 848) heeft recht op een syndicale premie. 
Opgelet! Bepaalde perioden van niet-tewerkstelling worden gelijkgesteld met effectieve prestaties. 
Een overzicht van de gelijkgestelde periodes zijn beschikbaar in je ACLVB-secretariaat of op Alimento.be
  • Je moet lid zijn van een syndicale organisatie en in orde zijn met je vakbondsbijdragen.​
  • SWT'ers (bruggepensioneerden), langdurige zieken en bedienden in voltijds tijdskrediet.​

​Wat moet je doen om de premie te krijgen?

  • Leden zullen een attest ontvangen vanaf 2/11/2023 van het Sociaal Fonds Alimento. Dat attest mag je met je lidnummer, rekeningnummer en handtekening terugbezorgen aan je ACLVB-secretariaat.
  • SWT'ers moeten een attest aanvragen bij een ACLVB-secretariaat, laten invullen door de werkloosheidsdienst en terug bezorgen aan het ACLVB-secretariaat.

Opmerking : De bediende heeft slechts recht op de premie “SWT” voor de periode die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de Voedingsnijverheid.

​Hoeveel krijg je juist ?

  • ​De syndicale premie 2023 voor bedienden bedraagt maximum € 145 (of € 12,08 per gepresteerde maand).
  • De syndicale premie voor SWT'ers bedraagt maximum € 87.

.

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart