Voor een duurzame en waardige cacaosector

06/12/2018 - 10u

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de Sint chocolade achtergelaten in de schoentjes van de brave kinderen. Dit jaar heeft hij ook een samenwerkingsverband geschonken aan alle actoren in de mondiale keten van cacao en chocolade.

Op 5 december hebben de Belgische vakbonden een samenwerkingsverband afgesloten met de grote cacao-ondernemingen, de vertegenwoordigers van de overheid en de ngo's die op het terrein actief zijn, om er voor te zorgen dat de cacaosector duurzaam en waardig is voor de werknemers.

De ondertekenaars geven aan bereid te zijn om de VN-doelstellingen tot duurzame ontwikkeling te integreren in hun economische hoofdactiviteit. Het gaat concreet om de strijd tegen de armoede door het verbeteren van de inkomsten en werkomstandigheden van de cacaoproducenten (vrouwen en mannen) en er is ook bijzondere aandacht voor de genderproblematiek. Er is ook aandacht voor een kwalitatieve opvoeding door middel van scholing en het verhinderen van kinderarbeid.

Vanuit klimaatoogpunt is het een kwestie van werken aan de duurzame verbetering van klimaatbestendige gewassen, het behoud van de biodiversiteit, het verminderen van ontbossing en, waar mogelijk, herbebossing.

Waarom dit partnerschap?

Het partnerschap Beyond Chocolate is het eerste grote resultaat van het Belgisch SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling dat ondertekend werd door meer dan 100 ondernemingen, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de overheid.

Naast onze reputatie, onze kwaliteitskennis en onze knowhow van chocolade, vormt het een belangrijke sector in onze economie. De Belgische chocolade-industrie is wereldwijd een van de grootste importeurs van cacaobonen. De belangrijkste productiezones voor de Belgische chocolade zijn Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De jaarlijkse Belgische chocoladeproductie doet beroep op ongeveer 275.000 kleine cacaoproducenten als leverancier.

De ondernemingen dragen de verantwoordelijkheid voor de implementatie. Onze afgevaardigden, onze militanten zijn zich bewust van deze wereldwijde verantwoordelijkheid. Globalisering vereist van ons dat we ook in de sociale dialoog globaal denken en handelen. Kinderarbeid in producerende landen is een realiteit die we niet kunnen negeren. De gezamenlijke actie van dit partnerschap versterkt een gezamenlijke inspanning voor onze maatschappelijke betrokkenheid en onze vakbondswaarden. Natuurlijk zijn we altijd meer voorstander van een multilaterale en verplichte normatieve verbintenis, maar hier hebben we samen met onze verantwoordelijken op het terrein de mogelijkheid om het respect voor zo'n partnerschap te controleren en te zorgen voor promotie ervan als goede praktijken in de voedingsindustrie.

Wat is dit partnerschap?

De cacaoverwerkende industrie, chocolatiers, verkopers en andere bedrijven die actief zijn in de Belgische chocoladesector, zullen de komende jaren hun investeringen intensiveren die leiden tot een duurzame verbetering van de levensomstandigheden en het inkomen van kleine cacaoproducenten en hun families.

Concreet betekent dit dat tegen 2025 de productie en commercialisering van chocolade in België moet voldoen aan een van de relevante certificeringsnormen en/of zal worden gemaakt met cacaoproducten die het resultaat zijn van de duurzaamheidsprogramma's die specifiek zijn voor het bedrijf.

Het betekent ook dat cacaoboeren tegen 2030 een inkomen zullen ontvangen dat hen toelaat om er van te leven en dat ontbossing als gevolg van de cacaoproductie zal worden gestopt. Tegen het einde van 2019 zullen meetbare indicatoren overeengekomen worden voor dit gemeenschappelijke doel tot duurzaam inkomen en tegen ontbossing en criteria voor geografische keuze.

Wat doen we als vakbond?

Als Belgische bedrijven zich inzetten voor een duurzame wereldwijde cacao- en chocoladesector in België, verbinden de sociale partners zich ertoe om:

  • om deze conventie te concretiseren en te controleren;
  • hun afgevaardigden in chocoladebedrijven op te leiden en te sensibiliseren over dit onderwerp en dit partnerschap;
  • de engagementen voor duurzaamheid aan te kaarten in de internationale, Europese, nationale en lokale sociale dialoog;
  • dit partnerschap voor te stellen en kritisch te bediscusiëren als een voorbeeld van goede praktijken in de mondiale en Europese organisaties waarvan ze deel uitmaken.

Chocolade eten is een plezier en dat moet zo blijven door te zorgen voor fatsoenlijke werkomstandigheden voor alle chocolademakers over de hele wereld. Ook in België! Laten we een plaats geven aan sociaal overleg in chocolade.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart