Toegang tot waardig werk is een fundamenteel recht!

12/01/2024 - 12u

Vandaag is de bekendmaking en lancering van de officiële Belgische Strategische Nota voor Waardig Werk!

De ACLVB en haar ontwikkelingssamenwerking, vzw Beweging voor Internationale Solidariteit (BIS), is verheugd hierover en spreekt een sterke waardering uit voor het werk dat de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grote Steden Caroline Gennez, haar kabinet en het Directoraat Generaal Development (DGD) heeft verricht om deze Strategische Nota Waardig Werk te realiseren.

Als actor voor ontwikkelingssamenwerking lobbyen wij al sedert de publicatie van de Wet op Ontwikkelingssamenwerking van 2013, waar Waardig Werk als prioritair thema werd vooropgesteld, voor deze belangrijke nota. Tien jaar later is dit in realiteit omgezet. Voor ons is deze nota niet enkel van belang om Waardig Werk op het nationale niveau te bevorderen, maar is deze ook van belang voor België in haar samenwerking met de verscheidene internationale multilaterale instellingen.

De Waardig Werk Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is gebaseerd op de erkenning dat productieve werkgelegenheid en waardig werk beide sleutelfactoren zijn bij het terugdringen van armoede, het vergroten van welvaart en het bereiken van gendergelijkheid. België engageert zich duidelijk voor de implementatie van deze Agenda voor Waardig Werk en lanceert daarom tijdens zijn EU-voorzitterschap een nieuwe beleidsnota over Waardig Werk.

De Minister gaf aan dat uitvoering van deze agenda zal gebaseerd zijn op een sterk partnerschap tussen de sociale partners, NGO's en het Belgische bilateraal agentschap (Enabel) en de administratie (DGD), de Belgische Investeringsmaatschappij (BIO) en de IAO.

Tijdens het lanceringsevenement, waar de ACLVB werd vertegenwoordigd door de Nationaal Secretaris Olivier Valentin, werden interventies gegeven door de IAO-directeur-generaal Gilbert Houngbo, de Belgische vicepremier Pierre-Yves Dermagne, de Speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten Olivier DeSchutter en de secretaris-generaal van de Internationale Vakverbond (IVV), Luc Triangle.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart